PROTIV UKIDANJA NAKNADA

PROTIV IZMJENA I UKIDANJA

-NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD (vratiti naknade za treće i svako sljedeće  dijete, povećati naknade za prvo i drugo dijete, a sve to vezati sa rastom prosječne plaće u gradu)

-RODITELJE ODGOJITELJE (analize svih neovisnih stručnjaka i kvalitetna komunikacija sa javnosti, inicijativama i udrugama ispred bilo koje odluke)

- SUBVENCIJA, DODATAKA POTPORA I PRAVA za svu djecu, sa posebnom pažnjom za djecu koja imaju bilo kakve poteškoće, proširiti i omogućiti pravovremene terapije, preglede i lječenja

Potpisom ove peticije podupirete borbu za obitelj, borbu za sadašnju i buduću djecu, djecu naše djece. 

Svijet ostaje njima. Pokušajmo ga urediti na pravedan način, poštujmo izbore svakoga i ne dozvolimo da se nekim ideologijama truje i zatire narod podmuklim načinom.

Hvala

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Mare to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...