Protiv vraćanja Aleksandre Kolarić u clanstvo SDP-a

Potpisi peticiju ako si protiv toga da se Aleksandra Kolarić vrati u clanstvo SDP-a. Hvala