Roditelji protiv najavljenih izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ZPOO) i protiv ukidanja Državnog pedagoškog standarda (DPS)

Komentari

#4

Želim svom djetetu sretno djetinjstvo i bolju budućnost!

Nikolina Velki (Osijek, 2022-03-06)

#7

Smatram da je nužno da ostanu standardi kakvi jesu te da se radi ka boljitku za našu djecu.

Darko Bilandzic (Osijek, 2022-03-06)

#10

Sva djeca imaju pravo na kvalitetan vrtic sto ove izmjene zakona ignoriraju

Dejana Bouillet (Stubicke Toplice, 2022-03-06)

#11

Vjerujem da i mi možemo napraviti razliku.

Krešimir Velki (Osijek, 2022-03-06)

#24

se ne slažem sa izmjenama zakona o predškolskom odgoju, jer će prvenstveno negativno utjecati na djecu, a time i na cijelo društvo.

Helga Novak (Čakovec , 2022-03-06)

#58

I moja djeca pohađaju vrtić

Vidović Iva (Čakovec , 2022-03-06)

#70

Protivim se najavljenim izmjenama ZPOO i DPS-a jer su na štetu djece i njihovih prava.

Tina Bebić (Zagreb , 2022-03-06)

#72

Potpisujem jer se ne slažem s najavljenim izmjenama zakona

Ana Ćosić Pilepić (Rijeka, 2022-03-06)

#75

Sam odgojitelj koji već ima 17 upisane jasličke djece i jedva preživi smjenu

Milana Taloš Lopar (Dugo Selo, 2022-03-06)

#114

Potpisujem jer jedan ministar ne može donositi odluke o našoj djeci bez savjetovanja s odgajateljima.

Milivoj Tomšić (Sveti Martin na Muri, 2022-03-06)

#141

Želim dovoljan broj stručnog kadra u dječjim vrtićima. Smatram da je premali broj teta zaposlen u odnosu na broj djece u vrtićima. Želim da moje ima kvalitetan i stručan tim.

Nela Dješka (Osijek, 2022-03-06)

#144

Imam dijete u vrtiću.

Ana Šili (Osijek, 2022-03-06)

#145

Potpisujem peticiju jer sam protiv izmjena ZPOO i DPS.

Tea Matković (Zagreb, 2022-03-06)

#164

Smatram da treba otvoriti više mjesta za djecu u vrtićima, ali ne pod uvjetom da se smanji broj odgajatelja i da se zapošljavaju nestručne osobe uz poštivanje starih odredbi o kvadraturi po broju djece

Ines Marijanović (Požega , 2022-03-06)

#175

Smatram da su i sada odgojne skupine pretrpane, a nakon ovoga ne mogu ni zamisliti sto ce biti.

Nikolina Petranović (Jaksic, 2022-03-06)