SOCIJALNI ROK IZ PREDMETA MIKROBIOLOGIJA !?

Poštovane kolege i prijatelji,
S obzirom na ponižavajuće rezultate ali i nekorektno ponašanje predmetnog profesora u toku prethodnih ispitnih rokova iz premeta Mikrobiologija, studenti koji su polagali gore navedeni predmet uz punu podršku Asocijacije studenata PPF-a pokreću peticiju za socijalni rok.
Molimo sve studente našeg fakulteta da daju što masovniju podršku kolegama bez obzira da li ste već polagali ovaj predmet ili ne.

HVALA !