Spasimo djecu i roditelje od centara za socijalnu skrb

Pomozimo djeci i roditeljima u Republici Hrvatskoj potpisivanjem ove peticije koja se zalaže za ukidanje tzv. prilagodljivih ovlasti ex centara za socijalnu skrb u obiteljsko - pravnoj zaštiti djece. To su ovlasti koje, smatramo, omogućuju: provođenje samovolje, manipulaciju podacima i pogodovanje strankama u obiteljskim predmetima, odnosno tražimo ukidanje ovlasti za donošenje svih: 

  • dokumenata utemeljenih na slobodnim procjenama službenika centara za socijalnu skrb u obiteljsko - pravnoj zaštiti djece. Slobodna procjena jednog stručnjaka može biti kompletno suprotna slobodnoj procjeni drugog stručnjaka. To otvara vrata različitim pogodovanjima. 
  • za druga tijela obvezujućih mišljenja u obiteljsko - pravnoj zaštiti djece. Mišljenja ex centara za socijalnu skrb kao neobvezujuće izjave predstavljaju osovine u kasnijim sudskim procesima. Smatramo da mišljenja nisu forme kojima se smiju donositi važne odluke oko djece i obiteljskog života
  • izvješća koji imaju utjecaj na druga javno - pravna tijela, a koja se donose u razgovorima sa strankama nasamo (djeca, roditelji) u obiteljsko - pravnoj zaštiti djece. Svaki roditelj doživio je i po nekoliko puta da se njegove vlastite riječi ne citiraju ili se citiraju neispravno, s tim da je slučaj intervjuiranja ili testiranja djece još i gori jer se takvi razgovori provode nasamo s djetetom, a koja lažiranja ponekad idu čak tako daleko da službenici centra na sudovima neistinito svjedoče o okolnostima ili sadržaju takvih razgovora.

Područni uredi Zavoda za socijalni rad, naime, imaju ovlasti nad čijom pravilnom primjenom nema nadzora niti kontrole unatoč postojanju inspekcijskog i upravnog nadzora te referentnog ministarstva. Prema praksi, sve razine nad centrima, obično copy paste metodom strankama obično navode ono što određeni centar za socijalnu skrb sam izvijesti o sebi u odnosu na pritužbu ili prijavu.

Smatramo, stoga, da svojim procjenama, izrađenim mišljenjima i izvješćima o provedenim terenskim izvidima, intervjuima sa strankama u kojima nema svjedoka - građanina, neinformiranjem o procedurama i pravima stranaka te bez čvrste kontrole nad radom samih ureda i djelatnika itd., ex centri obilato sudjeluju:

 

  • u zataškavanju fizičkog, financijskog, emocionalnog i spolnog nasilja nad odraslim i dječjim žrtvama,
  • u ponekad i desetogodišnjem stvaranju dokumentacije koja predstavlja teško promjenjivu bazu za postupke pred "pravim" organima policijom, državnim odvjetništvima i sudovima
  • u radikalnim ovršnim odlukama nad djecom kojima se na traumatičan i sramotan način djeca izdvajaju iz primarnih obitelji i bez adekvatno provedene utvrde činjenica i realnog stanja.
  • centri, zatim, odbijaju stranke kod uvida u spisove, ne informiraju stranke o postupcima, njihovom trajanju, ciljevima postupka i pravima stranaka u postupku, provode nasilne terenske izvide obiteljskih domova kod kojih čak idu tako daleko da otvaraju i frižidere, ne primaju dokaznu dokumentaciju, ne podižu žurno ili uopće kaznene prijave ni po priznanjima samih počinitelja, ne dijele saznanja o nasilju i drugim kaznenim djelima po službenoj dužnosti drugim tijelima, uočeno je često lažiranje rezultata provedenih intervjua s odraslima i s djecom, ne poštuju se zakonski rokovi, centri se obilato služe administracijskom šutnjom, ne podržavaju se alimentacijski zahtjevi po zakonskim platnim razredima, a idu tako daleko da stranke uvjetuju čak i odlascima u određene ustanove, ili kod određenih psihologa/psihijatara/vještaka iako živimo u zemlji u kojoj smo slobodni birati, itd.

 

Tražimo, stoga, da se sve takve "neodređene" i teško nadziruće ovlasti ukinu te da službenici centara za socijalnu skrb ne provode ona postupanja koja se ionako moraju provesti redovnim putem preko zdravstvenih ustanova, policije, državnih odvjetništava i sudova. Kao roditelji i građani sumnjamo da upravo tako postavljena siva zona sustava omogućuje ex centrima za socijalnu skrb prostor za velika pogodovanja, manipulacije i, sumnjamo, korupciju.

Dugotrajnim pogodovanjima i "štimanjima" predmeta na centrima za socijalnu skrb nasilan roditelj tako "osiguran" dokumentacijom centra ulazi dalje u prave procese obiteljskog i kaznenog prava. 

Želimo centre za socijalnu skrb koji će pomagati, savjetovati, točno informirati i pružati podršku strankama u postupcima, osobito djeci i roditeljima kao žrtvama različitih oblika nasilja. Centri u Hrvatskoj ovu logiku ne poštuju te se stavljaju u ulogu sudova i izvidnih organa prije nego li slučajevi uopće do sudova dođu. To čine slobodnim procjenama, prikupljanjem podataka kojima se često nadodaju subjektivne i neprovjerene teze, izradom svojih mišljenja utemeljenim na iskrivljenim, krnjim ili netočnim interpretacijama, kompletno neistinitim ili, u najmanju ruku, neprovjerenim podacima, poduzimaju mjere i prije nego li se sporovi pokrenu tamo gdje im je prirodno mjesto pritom teško kršeći privatnosti doma i obitelji, izokrećući ulogu žrtve i nasilnika te ignorirajući činjenice, dokaze i materijale koje im naivno donose roditelji - početnici na centrima u nadi da će centar postupati po načelima koja su propisana zakonom.

Svoja traženja obrazlažemo sve većim brojem slučajeva koji probijaju u medije, na društvene mreže te u grupe postojećih inicijativi i udruga koje godinama pomažu u širenju svijesti o institucionalnom nasilju i njegovim posljedicama, a na FB stranici Tražimo postupanja (uznemirujuć sadržaj!) donosimo tek neke od stotina ugušenih priči iz sustava za zaštitu djece praćene svom dokaznom dokumentacijom: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555207205133&locale=hr_HR 

Pozivamo i sve ostale građane svih profesija, svjetonazora i dobrog ukusa za pravdu koji na uključivanje svojim potpisom. 


Tražimo postupanja    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I accept that Tražimo postupanja will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...