STOP DEVASTACIJI JEZERA ČIČE!

PETICIJA ZA ZABRANU KOMERCIJALNE EKSPLOATACIJE ŠLJUNKA NA JEZERU ČIČE I ZA NJEGOVO PRIVOĐENJE SVRSI SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA KORIST SVIM STANOVNICIMA GRADA VELIKE GORICE I BUDUĆIM KORISNICIMA NJEGOVIH SADRŽAJA   Ovlaštenici eksploatacijskih polja na jezeru Čiče ne pridržavaju se propisa niti dodijeljenih koncesija pa se vađenje šljunka obavlja i izvan odobrenih granica eksploatacijskog polja i ne u svrhu sanacije obala, kako je propisano. To je tijekom inspekcijskih kontrola 2017. godine utvrđeno više puta, radi čega su im izricane i kazne. Jezero se nekontrolirano devastira agresivnim iskapanjem šljunka i ispiranjem mulja, a zadnje mjerenje stanja jezera sondama vršeno je prije gotovo 15 godina, kad je utvrđeno da dubina jezera na mjestima prelazi 40 m. Potpuno je nepoznato kako danas izgleda dno jezera nakon tolikih godina agresivne eksploatacije, a postoji bojazan da je jezero na nekim mjestima sad duboko i preko 80 m. Geodetskim mjerenjima po narudžbi šljunčara utvrđeno je da još mogu iz jezera izvaditi oko 10 milijuna prostornih metara šljunka. Iako je Grad Velika Gorica još 2012. godine Urbanističkim planom uređenja definirao zonu jezera Čiče kao sportsko-rekreacijsku zonu, vlasnici čestica kao i ovlaštenici koncesija do dan danas nisu učinili ništa da se prestane s divljačkim iskopima (zbog kojih je protiv ovlaštenika podneseno i više kaznenih prijava) od kojih su neki ugrozili i gradski prečistač otpadnih voda. Na žalost, ni sudbina drugih jezera, poput Vukovinskog i Lomničkog, nije mnogo bolja i svjedoči o nebrizi za ljude i okoliš.   Jezero Čiče sa gotovo 100 hektara površine najveće je kontinentalno jezero u Hrvatskoj i predstavlja veliki rezervoar pitke vode čija je budućnost opasno ugrožena nekontroliranim šljunčarenjem. Prema Direktivi 2000/60/EZ jezero Čiče spada u vodna tijela koja moraju biti pod zaštitom i stalnim monitoringom, a ne devastacijom koja ugrožava eko sustav. Jezero je jedan od najvažnijih resursa za održivi razvoj Velike Gorice i Turopolja, posebice kad je riječ o turizmu.   UPU-om jezera Čiče predviđeno je njegovo kultiviranje u sportsko rekreacijsku zonu visoke kvalitete u kojoj bi bili vodeni park s bazenima i wellness centrom, prostor za jedriličarski i streličarski centar, sportska igrališta te parkovi za odmor i piknik, adrenalinske sportove s karting stazom te veslačkim centrom te za ribolov i ronjenje. Također i hotel i kampovi, tri kupališta te ugostiteljski sadržaji koji bi zaokružili turističku ponudu najveće kontinentalne turističke rivijere u Hrvatskoj.   Posljednji je čas da se jezero Čiče spasi, privede društveno korisnoj svrsi u korist svih građana Grada Velike Gorice i posjetitelja budućih sadržaja.   Mi dolje potpisani građani ZAHTIJEVAMO DA SE, usljed brojnih nepravilnosti i ignoriranja trajne namjene zone jezera Čiče, odmah zaustave svi radovi na komercijalnoj eksploataciji šljunka iz jezera Čiče, da se ovlaštenicima ukinu rješenja o dodijeljenim koncesijama i da ih se prisili da saniraju obale i dno jezera kako bi se jezero Čiče moglo privesti svrsi sportsko-rekreacijske zone s pripadajućim sportskim, rekreacijskim, ugostiteljskim i zabavnim sadržajima kako to propisuje Urbanistički plan uređenja jezera Čiče.   Svoj zahtjev upućujemo Gradu Velikoj Gorici, Zagrebačkoj županiji i Vladi Republike Hrvatske.  

 

Foto: KJezero-Čiče.jpgronike VG


Stela Dragica Svračak (GLAS Velike Gorice)    Kontaktirajte pokretača peticije