STOP NEUSTAVNOM I NEZNANSTVENOM BRNJIČARSKOM TERORU TE ŠTETNIM MEDICINSKIM EKSPERIMENTIMA NAD UČENICIMA U SVIM OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA!

SLIKA_ZA_PETICIJU.JPGVeć punih godinu dana, a ako računamo i nezakoniti i neprofesionalni štetni štrajk prosvjetara iz 2019. godine kada su 36 dana psihički zlostavljali čitavu naciju te uskraćivali učenicima osnovna prava koja im garantira i sam Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Deklaracija i Konvencija o pravima djeteta koja se već više od godinu dana u Hrvatskoj javno organiziranim kriminalnim radnjama neprestano krše, a djeca (učenici) trpe sve teže posljedice za koje još uvijek nitko nije osobno odgovarao, jasno je da se radi o sustavnom zlostavljanju koje traje već više od 15 mjeseci.

 

Ovom peticijom ne zahtijevamo samo trenutno ukidanje svih lažno-epidemioloških mjera i poštivanje dječjih prava, već i kažnjavanje svih onih od vrha do dna ove plandemijske piramide koji svjesno, namjerno i potpuno proizvoljno narušavaju ne samo osnovna ljudska prava našim učenicima (ali i njihovim roditeljima i skrbnicima!), već i njihovo psihičko i fizičko zdravlje i time ostavljaju trajne posljedice o čemu sve veći broj stručnjaka sve hrabrije javno progovara. Posljedice toga već su sada zabrinjavajuće, a bit će još gore ako ovo odmah ne zaustavimo!

 

Osim prisilnog nošenja maski, umjetno forsirane distance i zabrane zdrave i prirodne socijalizacije te uopće kretanja školom, ogroman teror učenici trpe i zbog prisile na izolaciju pojedinaca, ali i čitavih razrednih odjeljenja te nekvalitetne i štetne nastave na daljinu koju nepravilno nazivaju „online nastavom“ koja je sve samo ne kvalitetna, zdrava, prirodna i prava nastava.

 

Učestale karantene, etiketiranje pojedinaca kao „kužnih širitelja smrtonosne zaraze“ (dok je smrtnost manja od 1%!) ako zaborave masku ili ako ju nose nepravilno ili ako ju uopće ne nose, psihičko i fizičko maltretiranje učenika koji ne mogu disati pod maskom pa ju tijekom nastave skinu da udahnu malo zraka ili udaljavanje s nastave zbog istog, kao i zabrana ulaska u taj logor zvan „ustanova za odgoj i obrazovanje“ bez tog „modnog detalja“, uskraćivanje prava na zahod jer su učenici bez maske nekim (vjero)učiteljima „manje vrijedni“ od onih „poslušnika s brnjarama“ te se kod takvih i u takvim školama prvo njih šalje na zahod, a tek onda smiju ići učenici koji imaju čak i medicinsku dokumentaciju koja dokazuje poteškoće zbog kojih je još opasnije da nose to sprečavalo normalnog i zdravog disanja (dakle, nije važno tko je prvi zamolio na zahod, nego se prvo pita ostale učenike trebaju li i oni na zahod pa prvo idu oni jer naravno da će reći da trebaju da se malo prošeću i odmore) pa sve do totalnog izbacivanja iz škole (slučaj učenice 2. razreda srednje škole iz Đakova koju su izbacili iz škole zbog nenošenja maske i njihove neznanstvene i šarlatanske procjene da ona ugrožava ostale učenike svojim slobodnim disanjem iako su oni svi obrnjičeni, ali naravno da to nisu tako nazvali, nego su joj za svaki dan kada su ju zbog brnjice izbacivali s nastave pisali neopravdane sate i kad su ih skupili dovoljno, „riješili su se širitelja zaraze“).  To je ta moderna "pozitivna psihologija" u hrvatskim školama u kojoj je "svako etiketiranje zabranjeno" i u kojima se svi busaju u prsa "nultom stopom tolerancije na nasilje".

 

Nadalje, prema dolje navedenima ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja, jasno je da škole čine ogromne i nedopustive greške. Ta zašto bi se držale vlastitog Zakona o odgoju i obrazovanju?! Umjesto struke, one slušaju ilegalne, neustavne, nestručne, znanstvenim istraživanjima i medicinski neutemeljene, ali zato politički montirane stožere kojima ne samo da je odavno istekao rok trajanja, nego nikada nisu niti bili legalni! Kada je to kvazi-prosvjetarska svijest postala najrevniji nekritički i podanički sluga političkog režima koji gazi preko leševa učenika samo kako bi sačuvao svoja radna mjesta koja uopće nisu ugrožena (da, zato su počeli lagati da se zaista boje za svoje zdravlje pa su javnosti servirali lažnu brigu za vlastito zdravlje i zdravlje cijele nacije koju su samo 5 mjeseci prije početka služenja vojno-političkoj operaciji štrajkom silili da im vrate „dostojanstvo i status intelektualaca“ koji im je valjda, taj isti narod „nepravedno oduzeo“?! Neka i ovo uđe u zapisnik, rekla bi „duboka država“. Sve ono što su neoliberalni štrajkaški nastrojeni "prosvjetari" do jučer zagovarali, zgazili su vlastitim djelima doslovno preko noći zabranivši svako kritičko mišljenje, a još više uopće promišljanje o svim plandemijskim prisilama. 

 

Ne zaboravimo da je u tijeku "reforma obrazovanja" koja se od prvoga dana reklamira "učenjem kritičkoga mišljenja", a kada je desetogodišnjak u jednoj školi postavio ova zdravorazumska i logična pitanja zbog kojih je trebao biti pohvaljen, ravnateljica i pedagoginja škole osobno su uperile prstom u njega obavijestivši da je takvo razmišljanje zabranjeno te da je taj učenik od tada etiketiran kao PROBLEM:

 

1. Ako maske štite, zašto moramo u samoizolaciju/karantenu/logor?

2. Ako maske ne štite, zašto ih onda moramo nositi?

3. Ako ste rekli da maske nosimo zato da se zaštitimo, zašto onda ipak tvrdite da su se neki učenici zarazili baš u školi i da zbog toga svi moramo biti kažnjeni?! Zašto se sve nas kažnjava zbog toga što je netko, navodno, pozitivan, a da čak nije niti bolestan?!

 

Reakcija ravnateljice bila je brutalna! 

 

Podsjetimo (za one koji ne znaju ili su zaboravili):

 

Ciljevi i načela odgoja i obrazovanja

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi odgoja i obrazovanja u školskim ustanovama su:

1. osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,

2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,

3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,

4. osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,

5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

 

(2) Načela odgoja i obrazovanja na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja su:

1. osnovnoškolski odgoj i obrazovanje je obvezno za sve učenike u Republici Hrvatskoj,

2. odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi temelji se na jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike prema njihovim sposobnostima,

3. odgoj i obrazovanje u školskoj ustanovi temelji se na visokoj kvaliteti obrazovanja i usavršavanja svih neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti – učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja te ostalih radnika,

4. rad u školskoj ustanovi temelji se na vrednovanju svih sastavnica odgojno-obrazovnog i školskog rada i samovrednovanju neposrednih i posrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi, radi postizanja najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda,

5. odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernicama hrvatskog nacionalnoga obrazovnog standarda, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i državnim pedagoškim standardima,

6. stjecanje osnovnog obrazovanja temelj je za vertikalnu i horizontalnu prohodnost u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj,

7. obrazovanje u školskoj ustanovi temelji se na decentralizaciji u smislu povećanja ovlaštenja i odgovornosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini,

8. odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini,

9. promicanje odgojnih vrijednosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a u skladu s pravom roditelja da samostalno odlučuju o odgoju djece,

10. svatko ima pravo na obrazovanje. Djeca imaju pravo na dotok informacija ili sadržaja utemeljenih na suvremenim znanstvenim i obrazovnim standardima važnim za potpun i skladan razvoj njihove osobnosti, a koje se prenose na objektivan, kritički i pluralistički način. Zadaća je javnog školskog sustava da bude neutralan i uravnotežen te da omogući djetetu ostvarivanje tog prava.

 

No, osim svega navedenoga, nikada još nitko niti javno, a niti u četiri oka u razgovoru s „dubokom državom“ nije progovorio o kršenju pedagoškog standarda u kojem nigdje nije navedeno da učitelji i učenici nastavu pohađaju zamaskirani i s obaveznim otežanim disanjem, u zabrani grupnoga rada, rada u parovima i uopće socijalnih kontakata. Ne poštuju niti potpuno jednake uvjete poučavanja i učenja svih učenika!

 

Je li tko stavio moratorij na ove Državne pedagoške standarde? Nije! Zbog čega ih onda ovi pokondireni prosvjetari ne poštuju i zbog čega ne odgovaraju za kršenje istih?! Vrijeme je da odgovaraju. Više od godinu dana zlostavljanja i kršenja svih ovih prava bilo je i previše!

 

Državni pedagoški standardi

 

Članak 5.

(1) Državnim pedagoškim standardima utvrđuju se veličine matičnih i područnih škola te materijalni, kadrovski, zdravstveni, tehnički, informatički i drugi uvjeti za optimalno ostvarivanje nacionalnog kurikuluma, drugih kurikularnih dokumenata i nastavnih planova i programa, radi osiguravanja jednakih uvjeta poučavanja i učenja te cjelovitog razvoja obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.    

 

(2) Državne pedagoške standarde na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi Hrvatski sabor.  

 

 

KAŽU DA SREDNJA ŠKOLA NIJE OBAVEZNA I PRIJETE UČENICIMA IZBACIVANJEM IZ SRENJIH ŠKOLA AKO NE DOĐU OBRNJIČENI?  

 

Prije svega, osnova svakoga ugovora je da se on mora poštivati u izvorno potpisanom obliku, a ako se unose bilo kakve izmjene, na njih se mora pristati aneksom ugovora.

Jesu li ravnatelji srednjih škola ponudili svojim učenicima i roditeljima anekse ugovora o novim uvjetima školovanja pod brnjarama, tim „novonormalnim“ obveznim odjevnim modnim dodacima? Nisu! Odakle im onda pravo mijenjati uvjete poslovanja?!  

 

Učenici imaju pravo završiti svoje školovanje na način na koji su ga i započeli – po istim uvjetima! Dakle – bez brnjara i kvalitetnom živom nastavom licem u lice, a ne putem ekrana i od kuće jer je školovanje kod kuće u Hrvatskoj zakonom zabranjeno!  

 

Isto vrijedi i za studente, kao i za roditelje čija djeca idu u vrtiće u kojima ih svako malo tjeraju u samoizolaciju/karantenu/logor.

 

Niste potpisali takav ugovor s vrtićem, niti su studenti potpisali takav ugovor s fakultetom, a niti su učenici/roditelji potpisali takav ugovor sa srednjom školom.

 

Usluga se mora izvršiti po onim uvjetima po kojima je prvotno dogovorena.

 

Sve je više sudskih presuda u korist ljudskih, dječjih i učeničkih prava te prava pacijenata.  

 

Sve informacije javno su dostupne, a po završetku ove peticije koju ćemo poslati svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, svim institucijama, Ustavnom sudu, Vladi, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, pučkom pravobranitelju te dječjoj pravobraniteljici, ali i međunarodnim institucijama te medijima, priložit ćemo i dokaze o svemu gore navedenom.  

 

Također, potpisom ove peticije podržavate podizanje kaznene prijave protiv svih navedenih izvršitelja diskriminacije nad učenicima u svim navedenim institucijama jer svi su pojedinačno i osobno odgovorni za ovo proizvoljno kršenje osnovnih dječjih i učeničkih prava.  


Inicijativa narod za narod    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Inicijativa narod za narod to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...