PREDSTAVKA (PETICIJA) ZA PREKID SVIH DALJNJIH RADOVA I ISTRAŽNIH RADNJI NA PROJEKTU IZGRADNJE VJETROELEKTRANE OSOJE

U skladu s Ustavom Republike Hrvatske i člankom 63. Zakona o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne/regionalne samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17), mi, potpisnici/e predstavke (peticije) od nadležnih tijela (Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Splitsko-dalmatinske županije, općina Podbablje, Runovići i Zagvozd) zahtijevamo da se iz regionalnog i lokalnih prostornih planova izbaci plan izgradnje vjetroelektrane Osoje i u skladu s tim prekinu sve istražne radnje na projektu zbog sljedećih razloga:
1.     Izgradnja vjetroelektrane Osoje trajno će naštetiti zaštićenim vrstama divljih životinja čija su staništa na područjima ekoloških mreža u neposrednoj blizini planirane lokacije vjetroelektrane Osoje (u skladu s Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o obvezi izrade Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izdanim 24. studenog 2021. KLASA: UP/I 612-07/21-60/69);
2.     Izgradnja vjetroelektrane Osoje trajno će naštetiti kvaliteti života lokalnog stanovništva koje živi u obližnjim naseljima (a) zbog treperenja sjene koju stvaraju turbine vjetroagregata prilikom rada, a što je na razini Europske unije prepoznato kao problem, b) zbog kontinuirane buke koju vjetroagregati proizvode prilikom rada, c) zbog vizualnog doživljaja krajolika koji je jedan od osnovnih preduvjeta za pozitivne trendove razvoja turizma na ovom već opustošenom području i sl.)
3.     Izgradnja vjetroelektrane Osoje neće donijeti financijsku korist proračunima jedinica lokalne samouprave na čijem bi se području trebala graditi zbog nedostatnog vjetropotencijala (u odnosu na neka druga područja u Republici Hrvatskoj), a imajući na umu činjenicu kako je upravo on ključan faktor za iznose sredstava koji bi se trebali prelijevati s investitora na lokalne proračune.


Marija Lozo Ujević (Ekološko društvo "Lipa" Imotski)    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Marija Lozo Ujević (Ekološko društvo "Lipa" Imotski) moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...