ZA SMJENU ODGOVORNIH OSOBA U GRADU UMAGU koji su doveli do situacije da do 1.06.2023. cesta Zambratija-Bašanija ŽC5214 još nije gotova

PETICIJU POKREĆU : Građani područja Zambratije, Monteneta, Bašanije i ostali koji svakodnevno koriste cestu Zambratija-Bašanija

PETICIJA SE UPUĆUJE :    1. Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG, n/r gradonačelnika   2.Županijska uprava za ceste, M.B.Rašana 2/4,  52000 Pazin

NAZIV PETICIJE : ZA SMJENU ODGOVORNIH OSOBA U GRADU UMAGU koji su doveli do situacije da do 1.06.2023. prometnica Zambratija-Bašanija  ŽC5214 nije gotova

SVRHA PETICIJE : SMJENA ODGOVORNIH

*UPDATE PETICIJE : NEKVALILTETNO IZVEDENI RADOVI SU DOVELI DO TOGA DA SE 27.10.2023. URUŠILA IZVEDENA PROMETNICA.

Kao građani Zambratije, Monteneta, Bašanije i ostali koji svakodnevno koriste cestu ŽC5214 Zambratija – Bašanija  ZAHTJEVAMO smjenu odgovornih osoba koje su dovele do toga da se radovi na završetku izgradnje kanalizacije odugovlače do današnjeg dana.

Upoznati smo da će radovi postavljanja kanalizacije početi 14.11.2023. i završiti 30.04.2023. međutim isti do današnjeg dana nisu gotovi. U toku su radovi izgradnje kolničke konstrukcije, nakon to je gotovo postavljanje kanalizacijskih cijevi u trupu prometnice.

Radovi postavljanja kanalizacijskog sustava na predmetnoj dionici bili su gotovi tokom mjeseca siječnja. Grad Umag tek 31.03.2023. raspisuje javni natječaj  Evidencijski broj nabave: 05-31/23-MV za IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC5214. 21.04.2023. je bilo otvaranje ponuda sa samo jednim kandidatom Ceste d.o.o. Pula.   U međuvremenu prema natječajnom troškovniku, postavljanje rubnjaka bila je angažirana firma Godina d.o.o. koja je izvodila kanalizacijski sustav.

Nakon proteka roka od 7 dana 8.05.2023. bez obavijesti Grada Umaga, na informacijskim pločama uz prometnicu osvanuo je novi datum 15.06.2023. godine. U međuvremenu, a nakon postupka javne nabave, tek oko 10.05.2023. radove je započela firma CESTE d.o.o. Pula. Budući da se radi o europskim sredstvima, dan danas nije jasno tko radi na izvođenju ove ceste budući, da nikada nije bila postavljena tabela gradilišta.

Kako se radi o javnoj nabavi čiji je Grad Umag javni naručitelj i radovima na izvođenju kanalizacijskog sustava, kojima se hvali gradonačelnik smatramo odgovorim upravo Odjel koji je zadužen za javnu nabavu. Tražimo smjenu odgovornih iz Upravnog odjela za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje koji su doveli do toga da nam je upitna i turistička sezona.

Najmanje što Grad Umag može učiniti je osloboditi građane komunalne naknade za 2023.godinu, bez ulaženja u pojedinačne probleme svakog od nas kao što su : problemi otkazivanja apartmana - odlaska gostiju, pranja terasa od silne prašine, zdravstvene probleme udisanja prašine, razbijene aute, kvarove na ovjesu automobila ….  

Zahtijevam smjenu odgovornih osoba u Gradu Umagu  radi propusta u nepravovremenom ugovaranju, te aljkavom načinu vođenja radova čime su mi prouzročili novčani gubitak i zdravstvene probleme.

TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM. Slika_-_naslov.jpg

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR.

**Ukoliko ste potpisali online peticiju ne treba potpisivati i peticiju u pisanom obliku.


Zeleni Umag - građanska inicijativa    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Zeleni Umag - građanska inicijativa moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo javno prikazivati vaš telefonski broj online.

Nećemo prikazati ove informacije javno online.

Nećemo prikazati ove informacije javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...