ZA SMJENU ODGOVORNIH OSOBA U GRADU UMAGU koji su doveli do situacije da do 1.06.2023. cesta Zambratija-Bašanija ŽC5214 još nije gotova

PETICIJU POKREĆU : Građani područja Zambratije, Monteneta, Bašanije i ostali koji svakodnevno koriste cestu Zambratija-Bašanija

PETICIJA SE UPUĆUJE :    1. Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG, n/r gradonačelnika   2.Županijska uprava za ceste, M.B.Rašana 2/4,  52000 Pazin

NAZIV PETICIJE : ZA SMJENU ODGOVORNIH OSOBA U GRADU UMAGU koji su doveli do situacije da do 1.06.2023. prometnica Zambratija-Bašanija  ŽC5214 nije gotova

SVRHA PETICIJE : SMJENA ODGOVORNIH

*UPDATE PETICIJE : NEKVALILTETNO IZVEDENI RADOVI SU DOVELI DO TOGA DA SE 27.10.2023. URUŠILA IZVEDENA PROMETNICA.

Kao građani Zambratije, Monteneta, Bašanije i ostali koji svakodnevno koriste cestu ŽC5214 Zambratija – Bašanija  ZAHTJEVAMO smjenu odgovornih osoba koje su dovele do toga da se radovi na završetku izgradnje kanalizacije odugovlače do današnjeg dana.

Upoznati smo da će radovi postavljanja kanalizacije početi 14.11.2023. i završiti 30.04.2023. međutim isti do današnjeg dana nisu gotovi. U toku su radovi izgradnje kolničke konstrukcije, nakon to je gotovo postavljanje kanalizacijskih cijevi u trupu prometnice.

Radovi postavljanja kanalizacijskog sustava na predmetnoj dionici bili su gotovi tokom mjeseca siječnja. Grad Umag tek 31.03.2023. raspisuje javni natječaj  Evidencijski broj nabave: 05-31/23-MV za IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC5214. 21.04.2023. je bilo otvaranje ponuda sa samo jednim kandidatom Ceste d.o.o. Pula.   U međuvremenu prema natječajnom troškovniku, postavljanje rubnjaka bila je angažirana firma Godina d.o.o. koja je izvodila kanalizacijski sustav.

Nakon proteka roka od 7 dana 8.05.2023. bez obavijesti Grada Umaga, na informacijskim pločama uz prometnicu osvanuo je novi datum 15.06.2023. godine. U međuvremenu, a nakon postupka javne nabave, tek oko 10.05.2023. radove je započela firma CESTE d.o.o. Pula. Budući da se radi o europskim sredstvima, dan danas nije jasno tko radi na izvođenju ove ceste budući, da nikada nije bila postavljena tabela gradilišta.

Kako se radi o javnoj nabavi čiji je Grad Umag javni naručitelj i radovima na izvođenju kanalizacijskog sustava, kojima se hvali gradonačelnik smatramo odgovorim upravo Odjel koji je zadužen za javnu nabavu. Tražimo smjenu odgovornih iz Upravnog odjela za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje koji su doveli do toga da nam je upitna i turistička sezona.

Najmanje što Grad Umag može učiniti je osloboditi građane komunalne naknade za 2023.godinu, bez ulaženja u pojedinačne probleme svakog od nas kao što su : problemi otkazivanja apartmana - odlaska gostiju, pranja terasa od silne prašine, zdravstvene probleme udisanja prašine, razbijene aute, kvarove na ovjesu automobila ….  

Zahtijevam smjenu odgovornih osoba u Gradu Umagu  radi propusta u nepravovremenom ugovaranju, te aljkavom načinu vođenja radova čime su mi prouzročili novčani gubitak i zdravstvene probleme.

TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM. Slika_-_naslov.jpg

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR.

**Ukoliko ste potpisali online peticiju ne treba potpisivati i peticiju u pisanom obliku.


Zeleni Umag - građanska inicijativa    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Zeleni Umag - građanska inicijativa to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.

We will not display this information publicly online.

We will not display this information publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...