Zahtjev za regulisanje prava osoba zaposlenih po programu Vaučer za posao- sufinansiranje zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja

Poštovani, obraćamo Vam se sa zahtjevom za regulisanje prava osoba zaposlenih po programu  Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo: sufinansiranje zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja - Vaučer za posao.

Nažalost, mnogi poslodavci nas ne smatraju uopće radnicima ustanova u kojima smo zaposleni već radnicima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Zbog navedenog radnici zaposleni po programu Vaučera za posao osjećaju da su diskriminirani i da su im onemogućena prava radnika  regulisana Zakonom o radu,  Kolektivnim ugovorima, kao i Pravilnicima ustanova, kao što su:

- plaća radnika utvrđuje se Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu, no spomenuto se ne odnosi na osobe koje su primljene po programu Vaučer za posao (zaključujemo da za neke ova pravila važe, a za druge ne),

- kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu ne mogu se utvrditi nepovoljnija prava od prava utvrđenih Zakonom, a mogu se utvrditi povoljnija prava od prava utvrđenih Zakonom o radu,

- ako kriterij ili praksa stavlja u nepovoljniji položaj radnika zbog statusa, opredjeljenja, uvjerenja ili vrijednosnog sistema, u osnovi je diskriminacija,

- poslodavac ne može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od plaće utvrđene Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,

- ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo,

-  dodatno, uskraćeno je pravo na regres.

Nadalje, radnicima zaposlenim po programu Vaučer za posao pri utvrđivanju iznosa plaća i naknada za radnike narušeno je načelo: ista plaća za isto radno mjesto iako rade na pozicijama koji zahtijevaju isti stepen stručne spreme, istu radnu sposobnost, odgovornost, fizički i intelektualni rad, vještine, uslove rada kao i rezultate rada. Svi radnici rade prema Ugovoru o radu s punim radnim vremenom, 40 sati sedmično raspoređeno u petodnevnoj radnoj sedmici. Radnik ima pravo na plaću koja odgovara radnom vremenu i radnom mjestu na koje je izabran.  Ova sredstva, nažalost, nisu dovoljna za isplatu neto plaće i pripadajućih poreza i doprinosa, pa je potrebno obezbijediti dodatna sredstva. Poslodavcima je ostavljena sloboda izbora priznavanja prava na topli obrok radnicima, što u većini slučajeva ne ide u korist radnika, te ostalih prava kao što su: prevoz, troškove ljekarskog pregleda (sistematski pregled), pravo na jednokratnu pomoć u slučaju teške bolesti člana uže porodice radnika, naknade u slučaju smrti radnika, te smrti člana uže porodice radnika. Ovom vrstom primjene programa učinjena je i diskriminacija u pogledu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme kod poslodavaca.

Radnicima iz skupine  VSS i VŠS su ponuđeni ugovori na 24 mjeseca u Javnom sektoru unatoč preporuci programa o omogućavanju ugovora na 36 mjeseci i ostvarivanju mogućnosti zapošljavanja na neodređeno. Nadamo se da će, u svrhu stvaranja klime tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva radnika, poslodavci, a i Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i nadležna ministarstva, razmotriti i riješiti pritužbe osoba koje rade po programu  Vaučer za posao.

Molimo Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo da neiskorišteni dio sredstava koji je obezbijeđen za zapošljavanje šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja po programu Vaučer za posao bude raspoređen srazmjerno na radnike/ce koji su zasnovali radni odnos po gore spomenutom programu.

Molimo Vas da razmotrite Zahtjev te da u što kraćem roku riješite gore spomenute probleme.

Srdačan pozdrav!                                                                                                                                                                        Grupa radnika/ca Vaučer za posao     


Grupa radnika/ca Vaučer za posao    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Grupa radnika/ca Vaučer za posao moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:




Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...