ZAŠTITIMO MURTER OD NELEGALNE GRADNJE I DEVASTACIJE PROSTORA

ZAŠTITIMO MURTER - Stanovnici Murtera, vlasnici nekretnina na Murteru i svi oni koji vole i cijene Murter i turizam RH svojim potpisima potvrđuju zahtjev slijedećim institucijama:

· Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

· Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

· Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

· Ministarstvo uprave

· Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

· Ministarstvo turizma

· Ministarstvo unutarnjih poslova          

da u okviru svojih nadležnosti izvrše nadzor nad postupkom izdavanja četiri građevinske dozvole izdane dana 19. svibnja 2017. godine investitoru GF PLUS iz Zagreba, B. Magovca 151, zastupanom po Ivanu Filipoviću iz Brela, Frankopanska 48 koje je izdala Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, te da se dozvole koje su izdane u suprotnosti s pozitivnim propisima ponište

Obrazloženje

Ulica Pod Raduč u Murteru, u kojoj su katastarske čestice za koje su investitoru izdate rečene građevinske dozvole, je prostor izuzetno visoke vrijednosti u smislu ljepote i očuvanosti prirode i okoliša! Navedena je ulica niz desetljeća prekrasna priobalna šetnica, koja se proteže od poznate plaže Slanica prema slijedećoj uvali Čigrađa. Uz cestu je kontinuiran borik kroz koji se vidi kristalno čisto more s netaknutom obalom i pruža se nezaboravan pogled na Murtersko more i Nacionalni park Kornate u daljini. To je vrlo popularna šetnica za domaće i brojne strane goste koji borave i odmaraju se na Murteru. Obzirom da je ulica Pod Raduč vrlo vrijedna lokacija na otoku Murteru, njezina je zaštita neophodna i predstavlja interes čitavog otoka Murtera, ali i šire zajednice. Šezdesetih godina prošlog stoljeća kada su tu niknule prve građevine, nije postojao Prostorni plan nego je bio definiran stav lokalne zajednice kojim je, uz niz drugih pravila o obalnoj zoni, formuliran javni interes da se graditi može na minimalnoj udaljenosti 25-30m od ceste na suprotnu stranu od obale. Godine 2004. država je javni interes regulirala donošenjem Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora («Narodne novine», broj 128/04). Člankom 6. propisano je da se u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina, izuzev izgradnje hotela, građevina javne namjene i uređenja javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).  Općina Murter - Kornati je tijekom 2017. godine mijenjala Prostorni plan. Premda ni dotadašnji PP nije omogućavao gradnju na tom prostoru, u okviru javne rasprave lokalno stanovništvo i drugi zainteresirani uputili su peticiju da se onemogući bilo kakva gradnja u prostoru između ceste i mora - zaštićenom obalnom pojasu, čime su samo naglasili trajni javni interes već evidentiran Uredbom iz 2004. godine. Dana 19.05.2017. godine, samo dan prije donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana općine Murter – Kornati, Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdaje četri (4) građevinske dozvole investitoru GF PLUS iz Zagreba, B. Magovca 151, zastupanom po Ivanu Filipoviću iz Brela, Frankopanska 48 za izgradnju četri stambene zgrade, od kojih jednu - KLASA: UP/I-361-03/17-01/000147, URBROJ: 2182/1-16-17-0009) za izgradnju građevine s jednom stambenom jedinicom upravo na prostoru između ceste i mora, dvadesetak metara udaljenu od mora

TA JE GRADEVINSKA DOZVOLA U IZRIČITOJ SUPROTNOSTI S ODREDBMA RELEVANTNIH PROPISA, A NJOME DOPUŠTENA GRADNJA JE BRUTALNA DEVASTACIJA VRIJEDNOG PROSTORA I PRIRODE KOJI SU NAJVAŽNIJI RESURSI REPUBLIKE HRVATSKE, PA I MURTERA!

Zanimljivo je da je postupak izdavanja tih dozvola trajao samo 30 dana, dok je uobičajeni rok takvih postupaka i za puno jednostavnije gradnje iznosi oko 6 mjeseci i više. Na toj lokaciji investitor je 18.rujna 2017. godine porušio borik i tek tada je okolina saznala za planiranu gradnju, što je izazvalo opći revolt. Do tada se većina vlasnika nekretnina u toj ulici i gostiju već vratila u svoja prebivališta, te se nije mogao organizirati javni prosvjed, kao što su neki predlagali. Međutim ta je opcija još uvijek otvorena.

Svi dokumenti lokalne zajednice štite taj vrijedni prostor od devastacije, a izrijekom to čini i citirana Uredba. Stoga ova građevinska dozvola nije izdana legalno!! Slijedom toga građani mogu opravdano sumnjati ili tvrditi:

- da rečene građevinske dozvole nisu izdate u skladu s relevantnim propisima;

- da bi predmetna izgradnja uzrokovala trajne štete u okolišu;

- da bi predmetnom gradnjom trajno bilo narušeno pomorsko dobro;

- da postoji nezakonitost u radu tijela državne uprave u postupku izdavanja ove građevinske dozvole;

- da je predmetnom gradnjom ozbiljno narušen održivi razvoj otoka Murtera:

- da je predmetnom gradnjom ozbiljno narušen turistički potencijal otoka Murtera;

- da je u izdavanju rečenih građevinskih dozvola bilo elemenata koruptivnog djelovanja.

ZBOG IZRAŽENOG JAVNOG INTERESA I EVIDENTNE DEVASTACIJE VISOKO VRIJEDNOG OBALNOG PROSTORA NEZAKONITIM RADNJAMA, TRAŽIMO DA SE PROVEDE HITAN NADZOR NAD POSTUPKOM IZDAVANJA GRAĐEVINSKIH DOZVOLA NAVEDENOM INVESTITORU I PONIŠTENJE PROTUPRAVNO IZDANIH AKATA.


zastitimo.murter@gmail.com    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize zastitimo.murter@gmail.com to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )