Peticija studenata/ica Studijskog centra socijalnog rada

Žalimo se povodom informacije iz studentske referade Studijskog centra socijalnog rada, o obaveznom prelasku na izvanredni status za studente koji studiraju dulje od pet godina na preddiplomskom studiju, koju smo dobili 24. rujna 2013. za vrijeme trajanja upisa koji su počeli 16.rujna.

Informacija nije u skladu s člankom 39. pravilnika o studiju od 29. listopada 2008. (http://www.pravo.unizg.hr/fakultet/propisi/pravilnik_o_studiju) i s člankom 43. statuta od 20. lipnja 2005. (http://www.pravo.unizg.hr/fakultet/propisi/statut) koji su kao važeći objavljeni na web stranici fakulteta što je priloženo u nastavku.

Članak 39.
(1) Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. U vrijeme trajanja studija iz ovog stavka ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta.
(2) Student koji studira duže od roka iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti studij kao izvanredni student.

Članak 43.
(1) Diplomski pravni studij traje pet godina odnosno deset semestara i njegovim se završetkom stječe 300 ECTS bodova.
(2) Preddiplomski studij socijalnog rada traje četiri godine odnosno osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.
(3) Diplomski studij socijalne politike i diplomski studij socijalnog rada traju godinu dana odnosno dva semestra i njihovim se završetkom stječe 60 ECTS bodova.
(4) Poslijediplomski specijalistički studij ustrojava se u pravilu u trajanju od dvije godine odnosno četiri semestra.
(5) Poslijediplomski sveučilišni studij ustrojava se u trajanju od tri godine odnosno šest semestara.

Prema pravilniku studenti imaju pravo na status redovnog studenta u dvostrukom vremenu od propisanog za trajanje studija, a statutom je propisano da preddiplomski studij traje četiri godine. Iz navedenog proizlazi da studenti imaju pravo na status redovnog studenta 8 godina. Međutim, prema informacijama iz referade Studijskog centra socijalnog rada od 24. rujna 2013. studenti imaju pravo na redovan status u trajanju od pet godina na preddiplomskom studiju. Prema dobivenim informacijama, nakon pete godine studiranja na preddiplomskom studiju, studenti obavezno prelaze u izvanredni status.


Prije te informacije iz referade nismo dobili nikakvu službenu odluku, te smo se povodili za do sada vrijedećim pravilima;  studenti koji upisuju  akademsku godinu 2013/14., a pritom studiraju više od pet godina, akademsku godinu upisuju u istom statusu ili padaju jedan status. Nikakvu, službenu ni neslužbenu informaciju o obaveznom prelasku na izvanredni studij nakon pet godina preddiplomskog studija nismo dobili putem informatičkog medija ni neposredno u studentskoj referadi.

studenti i studentice Studijskog centra socijalnog rada

 


studenti/ce Studijskog centra socijalnog rada    Kontaktirajte pokretača peticije