Za redovnu kontrolu svih rodilišta u RH


Gost

/ #10

2016-02-17 16:51

ZA HUMAN I NORMALAN ODNOS PREMA DJECI, RODILJAMA I MAJKAMA! ZA PODRŠKU I RAZUMIJEVANJE! ZA PROFESIONALAN ODNOS I NASMIJANA LICA U BOLNICAMA I RODILIŠTIMA!