Za redovnu kontrolu svih rodilišta u RH

Želimo da se redovno vrše sanitarne kontrole , te kontrole nadređenih koji će utvrdite kakva je situacija u pojedinom rodilištu u RH.

Žene i majke su se jednoglasno podignule nakon incidenta u Vinkovačkom rodilištu preko fb stranice Iskustva mama u HR rodilištima. 

Ne želimo danima spavati na krvavim plahtama,  želimo uredan i sterilan prostor . Želimo  da nam porod ostane kao najljepše sjećanje a ne kao doživotna trauma , i gubitak najmilijih . 

Prekinimo skakanja po trbuhu te uvrede sa strane naših doktora i babica. 

Za bolju hrvatsku , za našu  djecu !!