Hitna helikopterska medicinska služba na cijelom teritoriju Hrvatske 24 sata dnevno

Novi oblik zdravstvene zaštite koji će se pružati  uspostavom Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) na teritoriju RH, čeka se dugo vremena i predstavlja zdravstveni standard koji postoji desetljećima u velikoj većini  zemalja EU.Planiranim projektom predviđeno je 5 helikoptera , od toga tri na obali (Dubrovnik, Brač, Krk) i 2 na kontinentu (Zagreb, Osijek), što dio teritorija RH ostavlja bez pokrivenosti HHMS-om, te je rad HHMS-a ograničen na dnevne letove. 

Ovom peticijom od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva tražimo dva (2) dodatna helikoptera, od toga jedan (1) na obali (Šibenik/Zadar/Gospić) i jedan (1 ) na kontinentu (auto-put - Sl. Brod), ali i 24-satnu službu za sve helikoptere što sadašnjim projektom nije predviđeno. Na ovaj način, predviđenih 7 helikoptera osigurat će jednaku dostupnost ove medicinske usluge za sve stanovnike RH.

Ustavom RH zagarantirana je jednaka i jednakopravna dostupnost zdravstvene zaštite na cijelom teritoriju RH.

Uspostava HHMS značajna je za lokalno stanovništvo, ali i za brojne turiste koji takvu službu imaju u svojim državama i smatraju je neophodnom za zdravstvenu sigurnost. Ujedno, ova služba ima veliki značaj za dostupnost zdravstvene zaštite za starije stanovništvo i demografska je  mjera na ruralnim područjima kao i  na slabo naseljenim otocima.


Koalicija udruga u zdravstvu, Ivica Belina, ivica.belina50@gmail.com, 099 3420 350; Helikopterima liječnici pomažu HELP, Mladen Tureček, 098 250 180; Inicijativa Moja Hrvatska 2030, dr.sc. Miljenko Bura, 098 288 891; Otočni sabor, Denis Barić, 098 650 031; Hitna uživo 194, Tomislav Petrušić, 091 5862 279; Hrvatska udruga djelatnika hitne pomoći i Hrvatski sindikat hitne medicine, Danijel Šota, 098 270 444;    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Koalicija udruga u zdravstvu, Ivica Belina, ivica.belina50@gmail.com, 099 3420 350; Helikopterima liječnici pomažu HELP, Mladen Tureček, 098 250 180; Inicijativa Moja Hrvatska 2030, dr.sc. Miljenko Bura, 098 288 891; Otočni sabor, Denis Barić, 098 650 031; Hitna uživo 194, Tomislav Petrušić, 091 5862 279; Hrvatska udruga djelatnika hitne pomoći i Hrvatski sindikat hitne medicine, Danijel Šota, 098 270 444; moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...