Moj porod, moja pratnja, moj izbor

Rodilišta nemaju pravo nametati rodiljama odluku o tome tko će im biti pratnja na porodu!

Rodilje se osjećaju sigurnije i ugodnije kada uza sebe imaju osobu po vlastitom izboru, tada je u pravilu i porod lakši. O tome su suglasne međunarodne krovne organizacije primalja i liječnika, ali i Svjetska zdravstvena organizacija. Međunarodna tijela za zaštitu ljudskih prava u nekoliko su navrata napomenula državama da je njihova zadaća omogućiti da rodilje slobodno biraju osobu koju žele sa sobom na porodu, bez ikakvih prepreka ili ograničenja.

Prisutnost rodilji bliske osobe  pri porodu značajno smanjuje broj komplikacija, carskih rezova, potrebu za lijekovima protiv bolova, a istovremeno pridonosi pozitivnom iskustvu rađanja djeteta i općem stanju majke i djeteta. Prepoznavši navedene dobrobiti, UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i krovne organizacije primalja, porodničara i pedijatara (ICM, FIGO i IPA), u četvrtom koraku programa “Rodilišta - prijatelji majki i djece”, navode da su rodilišta dužna ženama omogućiti odabir osobe koju žele uz sebe na porođaju. Slobodan odabir pratnje ustaljena je praksa u europskim rodilištima već više od četrdeset godina, a ni u drugim razvijenim zemljama ta se praksa nikada ne dovodi u pitanje.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske  prepoznalo je važnost te inicijative u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja 2018.-2020., čiji je jedan od ciljeva upravo implementiranje navedene inicijative - pa tako i omogućavanje slobodnog odabira osobe u pratnji na porodu. 

Usprkos tome, situacija u Hrvatskoj je neuređena. Nekoliko rodilišta omogućava ženama pratnju po izboru i bez prepreka ili uvjeta. No ima i negativnih primjera jer neka rodilišta uvjetuju pohađanje tečaja za prisustvovanje porodu, neka rodilišta dopuštaju prisustvovanje porodu isključivo partneru rodilje, dok neka uvjetuju plaćanje do iznosa od čak 400 kuna. Cijeli popis uvjeta za pratnju u rodilištima pogledajte ovdje. 

 

Stoga mi, niže potpisane/i, tražimo od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske da HITNO svim rodilištima naloži da:

  1. omoguće svakoj rodilji da uza sebe za vrijeme poroda ima pratnju po svom izboru,
  2. ukinu sve uvjete i ograničenja koje pratnja na porodu treba ispuniti (pohađanje tečaja, srodstvo s rodiljom, plaćanje određene naknade itd.)
  3. uvedu mogućnost pratnje  za vrijeme carskog reza pod spinalnom anestezijom, za dobrobit majke i djeteta te mogućnost kontakta koža na kožu djeteta s partnerom kada ga majka nije u mogućnosti ostvariti.

Willma_porod4.jpg

Izvori:

Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja 2018.-2020.

Preporuka SZO o pratnji na porodu

Cochrane sustavni pregled o utjecaju pratnje na porodu


Udruga Roda - Roditelji u akciji    Kontaktirajte pokretača peticije