Tražimo primjenu prava EU u Hrvatskoj: općenito, ovrhe, ništetnost ...

Vlada_VSRH_EU_pravo.jpg

 

Republika Hrvatska kao članica EU mora poštivati pravnu stečevinu EU

(pravo EU, ili EU acquis).

 

To se provodi kroz prilagodbu zakona i propisa,

kao i suđenje na nacionalnim sudovima,

te usklađivanjem sudske prakse primjenom presuda Suda EU,

koji tumači način primjene prava EU,

i čije presude su obvezujuće za sve nacionalne sudove država članica.

 


Samo što se to u Republici Hrvatskoj ne provodi,

osim iznimno, ili pogrešno -- na štetu građana.


I Vlada RH je nedavno (na Izvješće VSRH) upozorila na to (slika gore).

 


1. Tražimo primjenu prava EU u RH općenito, u svim područjima, kroz usklađivanje zakona i propisa, te kroz rad sudstva u skladu s pravom EU (izravnom primjenom prava EU ili primjenom nacionalnih propisa u duhu prava EU).

 

2. Tražimo promjenu Ovršnog zakona (i drugih propisa iz te domene) u skladu s pravom EU, jer isti zakon nije u skladu s pravom EU i time omogućuje provedbu ovrha za ništetno na štetu građana RH (i na korist nepoštenih banaka, trgovaca, itd.)

 

3. Tražimo primjenu prava EU u RH -- glede ništetnosti ugovora o kreditu s promjenjivom kamatom koja nije valjano ugovorena, pa je neodređena i neodrediva zato što ne sadrži niti promjenjivi parametar, a niti visinu marže -- kroz rad sudstva u skladu s pravom EU, jer je sadašnja sudska praksa "djelomično ništetno i početno valjano" protivna pravu EU.

  

Više info: GI NKNU FB grupa -- ovrhe, ništetnost, pravo EU, ...

 


Građanska inicijativa "Ništetna kamata = ništetan ugovor 💯 + Zabrana ovrha za ništetno 💸"    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Građanska inicijativa "Ništetna kamata = ništetan ugovor 💯 + Zabrana ovrha za ništetno 💸" moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...