PETICIJA GRADJANA ZA ZADRZAVANJE PROSTORA „SUMICE“ U JAVNOJ UPORABI KAO SUNCALISTA , DJECJEG IGRALISTA I ZELENE POVRSINE

Mi, niže potpisani stanovnici naselja Grabar i građani/ke Cresa, gosti i vlasnici nekretnina  tražimo od Grada Cresa da poduzme sve zakonske radnje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu/ NN 68/2018/ Čl. 59. i  60. te čl. 132. da se parcela  k.č.br. 3978 k.o. Cres-Grad, odnosno č.zem. 4650/1 upisanoj u zkul. 9488 k.o Cres, uspostavi kao komunalna infrastruktura i ostane javno dobro u općoj uporabi , kao sunčalište, dječje igralište, zelena površina, a samim time i sastavni dio gradske plaže Grabar. Obrazloženje : Predmetna parcela je u posjedu Grada Cresa i u javnoj uporabi. Na njoj su prije više od 45 godina izgrađena sunčališta, postavljene dječje ljuljačke i klackalice,  klupe za sjedenje te se koristila kao sastavni dio plaže u čijoj borovoj šumici su brojni građani i turisti uživali u hladovini. Prostor u uglu iste Grad je iznajmljivao za sportsku opremu –surfanje lokalnom poduzetniku. U situaciji kada je došlo do nagle ekspanzije izgradnje apartmana i betonizacije na Brajdima, Skalnici i Grabru, nedopustivo je da se još jedna zelena površina pretvara u privatno vlasništvo te se tako dovodi u pitanje i sama plaža na Grabru.  Pitamo se je li dovoljno osigurati stanovanje a oduzeti sve zelene površine, plaže, sunčališta, šetnice i tako narušiti koncepciju urbanističkog rješenja ovog dijela Grada. Prema međunarodnim i evropskim konvencijama kojih je RH potpisnica, kao građani/ke imamo pravo izraziti mišljenje i odlučiti o okolišu u kojem živimo. Ne želimo više dopustiti da se prostor od interesa zajednice –  naš okoliš, naše prirodno bogatstvo i naš standard podređuju interesu privatnog profita. Potpisom ove peticije dajete privolu zajedničkim predstavnicama inicijative građana grada Cresa i naselja Grabar za obradu Vaših osobnih podataka (ime i prezime, adresa prebivališta) u svrhu traženja da Grad pokrene proceduru uvrštenja u komunalnu infrastrukturu i osigura da prostor ostane javno dobro. Organizator prikupljanja potpisa će po završetku akcije prikupljanja potpisa potpisne listove predati Uredu gradonačelnika i Odboru za prostorno uređenje i planiranje.   Hvala na Vašoj podršci da Šumica ostane javno dobro!


Grupa građana Cresa    Kontaktirajte pokretača peticije