Peticija nadležnim osobama u Gradu Poreču-Parenzo za povećanje subvencije djeci koja pohađaju jaslice i vrtić DV „Crvenkapica“

Suočeni činjenicom drastičnog povećanja cijene DV „Crvenkapica“ u visini od 37% uzrokovanom sve većim troškovima na svim područjima poslovanja (povećanjem cijene energenata, hrane, režija), a ujedno i nepromijenjenom cijenom ostalih vrtića, roditelji djece koja pohađaju DV „Crvenkapica“ prisiljeni su pokrenuti ovu inicijativu. Uslijed promjena ekonomske cijene vrtića razvidno je da će roditelji za (svako) dijete, pored dosadašnjih 146€, morati izdvajati dodatnih 54€ mjesečno, a da će Grad Poreč-Parenzo za subvenciju izdvajati isti iznos kao i do sada.

Polazeći od toga

-          da su gradski i privatni vrtići bili i jesu u jedinstvenom javnom natječaju, u kojem je Grad donio konačnu odluku u koji će se vrtić djeca smjestiti,

-          cijena gradskih vrtića ostaje nepromijenjena,

-          da Grad Poreč-Parenzo nejednako financira privatne i gradske vrtiće,

-          da je u razdoblju od 10 godina iznos kojim Grad Poreč-Parenzo subvencionira boravak djece u DV „Crvenkapica“ povećan tek jednom (2022. godine za 30€),

-          da su troškovi vrtića po djetetu višestruko veći nego ranijih godina,

-          da su roditelji djece u DV „Crvenkapica“ znatnije financijski opterećeni nego roditelji čija djeca pohađaju druge vrtiće,

-          da su roditelji djece koji imaju dvoje ili troje djece u DV „Crvenkapica“ izrazito financijski opterećeni,

-          da se izbjegne nejednako postupanje i razlikovanje između djece koja pohađaju privatne i gradske vrtiće,

-       da su djeca svih vrtića jednako vrijedni stanovnici našeg grada.

Uzevši u obzir sve navedeno, tražimo od Grada Poreča-Parenzo da poveća iznos subvencije djeci koja pohađaju DV „Crvenkapica“ za 54 € mjesečno po djetetu i to počevši sa 1. 7. 2024.

Molimo sve vas da podržite našu peticiju jer se ne radi o subvencioniranju navedenog privatnog vrtića, već djece Grada Poreča-Parenzo, a djeca su naše najveće bogatstvo.

Hvala.

Roditelji djece u jasličkim i vrtićkim skupinama DV „Crvenkapica“.


Roditelji djece u jasličkim i vrtićkim skupinama DV „Crvenkapica“    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I accept that Roditelji djece u jasličkim i vrtićkim skupinama DV „Crvenkapica“ will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...