Peticija non EU njegovatelja i medicinskih djelatnika za omogućavanje legalnog rada u Republici Austriji

Zahtjev vladi Republike Austrije da omogući legalan rad osobama sa područja Non Eu (BIH, CG, MK i SRB) u medicinskoj skrbi - 24 satnoj njezi i ostalim medicinskim zanimanjima.

 Republika Austrija ima veliku potrebu za radnom snagom u medicinskoj skrbi - 24 satnoj njezi i ostalim medicinskim zanimanjima.

Omogućavanjem edukacije i legalnog rada osobama koje su geografski i kulturološki bliske Austriji cijela zajednica ostvaruje višestruku korist.

Republika Austrija, sa svoje strane, rješava nedostatak radne snage i smanjuje mogućnost rada na crno, a Non EU osobe dobivaju mogućnost rada u uvjetima u kojima nisu obespravljeni.

Cilj ove peticije je poboljšati stanje u njezi, omogućiti legalan rad Non EU osobama iz regije te spriječiti rad na crno omogućavanjem ravnopravnih radnih uvjeta.

Molim vas da podržite našu peticiju.