PETICIJA RODITELJA-KORISNIKA D. VRTIĆA BUJE ZA SMANJENJE NJIHOVA UČEŠĆA U EKONOMSKOJ CIJENI PROGRAMA PREDŠKOL. ODGOJA

PETICIJA U IME RODITELJA DJEČJEG VRTIĆA BUJE/ASILO INFANTILE BUIE I TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA „MRVICA“ BUJE/SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA „FREGOLA“ BUIE  

Poštovani Gradonačelniče Grada Buja te svi članovi Gradskog vijeća Grada Buja,

Svojim potpisom ove peticije roditelji (Korisnici usluga gore navedena oba vrtića), od Vas traže da donesete Odluku o visini učešća roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja u Dječjim vrtićima u Bujama (iz naslova) na način da osigurate:

SMANJENJE UČEŠĆA KORISNIKA USLUGA (RODITELJA) U EKONOMSKOJ CIJENI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA U

§  DJEČJEM VRTIĆU BUJE/ASILO INFANTILE BUIE, I U

§  TALIJANSKOM DJEČJEM VRTIĆU „MRVICA“ BUE/SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA „FREGOLA“ BUIE,

I TO NA NAČIN DA KORISNICI USLUGA (RODITELJI) SUDJELUJU U CIJENI PROGRAMA S UČEŠĆEM KOJE, KAKO ZA JASLICE, TAKO I ZA VRTIĆ – NE SMIJE BITI VIŠE OD 20% EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA.  

* * *

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA:

-          Kako smo svi svjesni da je Istarska županija, pa tako i Grad Buje bez obzira što je manji gradić, jedna od najrazvijenijih hrvatskih županija, kao građani smatramo da je tužno i neprihvatljivo da Grad Buje nije u stanju osigurati 100%-tnu subvenciju predškolskog programa u svojim gradskim vrtićima. Tim više imajući na umu primjer Grada Umaga koji je to osigurao za svu „svoju“ djecu, ali tim više zbog činjenice kako svi dobro znamo da se, na neke druge segmente, POPULISTIČKI troši novac (npr. tombola od cca 10.000 EUR koja nije nužnost, a pogotovo ne u takvom iznosu),

-          Na tragu prethodnog, smatramo kako je i trenutna cijena koju korisnici usluga/roditelji plaćaju PREVISOKA s obzirom da smo svjedoci kako hrvatski Bujski vrtić nije uspio a morao je (temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, članak 6. stavak 1) u potpunosti osigurati primjenu i provedbu Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, prije svega u dijelu koji se odnosi na broj odgojitelja po odgojno-obrazovnoj skupini s obzirom na trajanje programa (čl. 28, st. 1 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe). Naime, i dalje svjedočimo praksi kako postoje skupine u hrvatskom vrtiću u Bujama koje nemaju osigurane tokom čitavog radnog vremena DVIJE odgojiteljice!

-          Nadalje, dodatno apeliramo na činjenicu kako su djeca naša budućnost i oni na kojima svijet ostaje a Grad Buje svojim politikama kroz vrijeme kao da ne samo da nema nikakvu pronatalnu politiku, već kao da „radi protiv djece“ – što dodatno potkrijepljuje činjenica kako je Grad Buje, ne tako davno, na nacionalnoj razini bio grad koji izdvaja najniži iznos na ime naknade za novorođenče! Danas Grad izdvaja SAMO 1.000,00 kn za prvo dijete, 1.500,00 kn za drugo dijete (Usporedbe radi, susjedni Novigrad, s vrlo sličnim proračunom, za 1. dijete izdvaja čak duplo više – 2.000,00 kn, a za drugo također 2.000,00 kn).

-          Također, kada govorimo o porastu troškova smatramo kako Grad Buje treba na jednostavan, lako razumljiv način svima omogućiti dostupnom informaciju (koju nikada nismo dobili) i adekvatno objašnjenje (na primjeru kalkulacije) na koji način je izračunata ekonomska cijena. Tim više, što ispada (kako se navodi u: https://umag.hr/novosti/istrazivanje-cijene-vrtica-u-hrvatskim-gradovima-umag-belisce-vrlika-i-obrovac-i-dalje-jedini-gradovi-s-besplatnim-vrticem-za-svu-djecu-686), da je cijena koju korisnici usluga/roditelji plaćaju za boravak svoje djece u Bujskim vrtićima jedna od najviših u Hrvatskoj!

-          Nastavno, ali kao zaseban argument, s obzirom na Vladine mjere za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata, te s obzirom na nedavnu energetsku obnovu vrtića, mišljenja smo kako porast ekonomske cijene nije i ne može biti opravdan općim porastom cijena energenata, već dapače, vrtić bi time trebao ostvarivati uštede energije i proporcionalno smanjiti radi toga ekonomsku cijenu programa.

Zaključno, sagledamo li sve gore navedeno, praktički ispada da Grad Buje nema nikakvu pronatalnu politiku niti provodi neke posebne mjere u tom smjeru, pa se stiče opći dojam kako Grad Buje baš i nije neki grad za obitelji i djecu.

Na kraju, dodatno, predlažemo i ističemo kako bi najpravednije i najpoštenije rješenje bilo uvođenje prihodovno/imovinskog cenzusa roditelja kao kriterija za određivanje postotka sufinanciranja ekonomske cijene programa od strane Grada Buja.

 

Nadamo se da ćete uvažiti naše argumente (ima ih!) te postupiti na najbolji mogući način za djecu Grada Buja (i njihove roditelje)!