Peticija studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu

Mi - studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, suočeni s potpunim ignoriranjem naših prijedloga i pritužbe koje smo uputili dekanatu fakulteta, a sukladno našim obvezama koje proizlaze iz Statuta fakulteta da zaštitimo dostojanstvo fakulteta i poštujemo opće akte tijela fakulteta, te temeljem prava iz Statuta fakulteta na izražavanje našeg stava,

Vama - upravi fakulteta, poručujemo:

1. Zahtijevamo da se svima koji su do sada morali platiti naknadu za nastavak indeksa u iznosu od 250,00 kn, ista bezuvjetno te u potpunosti vrati s obzirom da (unatoč pritužbi i proglasu koji su vam dostavljeni te svim upitima od strane novinara) niste ni nama studentima ni javnosti dali odgovor o pravnoj osnovi naplaćivanja tzv. “naknade za nastavak indeksa“.

2. Protivimo se daljnjem naplaćivanju 'naknade za nastavak indeksa' u iznosu od 250,00 kn jer je ista neutemeljena, tj. ne navodi se u Odluci o naknadama za usluge. Protivimo se i uvjetovanju njezina budućeg nenaplaćivanja („uredno upisuju višu godinu, ili su jednom ponovno upisali istu godinu studija“).

Indeksi su bili neadekvatni za integrirani prediplomski i sveučilišni studij, čega ste i sami bili svjesni budući da su izdani novi. Žigovi položenih ispita, seminara i vježbi zauzimaju prevelik prostor i nerijetko se dogodi da samo jedan žig zauzme cijelu stranicu. Imajući sve to na umu, nije samo krivica studenata što se indeks relativno brzo popuni stoga nam zdrav razum i logika odbija razumjeti zašto bi mi trebali snositi taj trošak.

U skladu s demokratskim stečevinama te u cilju ostvarivanja naših prava i ispravljanja nepravde koja nam je nanesena, mi, studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, raspisujemo peticiju.
Pozivamo sve kolege, studente Pravnog fakulteta, da u roku od 3. do 8.travnja 2013. potpišu ovu online peticiju.

„ Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere“


Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu