Peticija za obvezno zbrinjavanje organizacijskih viškova i nepune norme učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i drugih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Poštovani gospodine ministre Fuchs, poštovani gospodine predsjedniče Vlade Plenkoviću, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora Jandrokoviću, poštovani sindikati!

Mi dolje potpisani učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ostali zaposlenici u osnovnim i srednjim školama i građani Republike Hrvatske, pokrenuli smo peticiju za izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 107., stavak 6. u kojemu stoji:

"Školska ustanova može popuniti radno mjesto na način propisan odredbom stavka 1. ovog članka tek što je nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured iz stavka 3. obavijestili da u evidenciji nema odgovarajuće osobe, odnosno nakon što se školska ustanova istom tijelu pisano očitovala o razlozima zbog kojih nije primljena upućena osoba."

Zahtijevamo da se izvrše izmjene i dopune članka 107. stavak 6. na način da se iza riječi "odgovarajuće osobe" briše zarez i stavi točka, te da se briše drugi dio rečenice "odnosno nakon što se školska ustanova istom tijelu pisano očitovala o razlozima zbog kojih nije primljena upućena osoba", te bi trebao glasiti:

članak 107. stavak 6.

Školska ustanova može popuniti radno mjesto na način propisan odredbom stavka 1. ovog članka tek nakon što ih je nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured iz stavka 3. obavijestili da u evidenciji nema odgovarajuće osobe.

 

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA- PETICIJE

Razlozi za odbijanje djelatnika ne bi trebali postojati. Oni su već u sustavu i zbog malog broja djece, a ne zbog skrivljenog ponašanja, ostaju bez radnog mjesta i trbali bi biti premješteni na drugo radno mjesto u najbližu školu koja za to pokaže potrebu, bez natječaja i nametnutih testiranja. Razlozi za odbijanje nisu jasno specificirani i tada dolazi do malverzacija, zlouporaba položaja i samovolje pojedinih ravnatelja. Nelogično je da su jedni organizacijski višak, na otkaznom roku, primaju plaću i traže posao, a u isto se vrijeme zapošljavaju novi ljudi.

Iz iskustva kojeg imamo po školama, ravnatelji najčešće već unaprijed znaju koga će zaposliti, bez obzira je li to na puno ili nepuno radno vrijeme, ne vodeći brigu postoje li u nadležnom upravnom tijelu županije ili u Gradskom uredu evidentirani zaposlenici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu za određeno upražnjeno mjesto. Najčešći odgovor ravnatelja je kako već imaju zaposlenu osobu na tom radnom mjestu, a koja je zaposlena na 60 dana, te na tom mjestu i ostaje. To u nama budi sumnju na malverzaciju, mito i korupciju, što je kršenje zakonskih propisa. Svjesni smo kako se i na ravnatelje vrši pritisak od strane raznih struktura, političkih, prijateljskih i rodbinskih, te i oni često imaju dvojbu kome udovoljiti.

Tražimo da ravnatelji imaju i poštuju rok za prijavu, odnosno prestanak potrebe. Propisani rokovi bi ih obvezivali, čime bi se povećala transparentnost i smanjila mogućnost zlouporabe, a ovako, bez rokova, obveze se mogu vrlo lako izbjeći.

Tražimo da nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba , šalju viškove i nepunu normu u škole u kojima se pokaže potreba, a koje su najbliže zaposleniku koji se našao na listi viškova ili nepune norme, bez obzira u kojoj se županiji radno mjesto nalazi. Ovdje mislimo na najbližu županiju s obzirom na mjesto stanovanja zaposlenika, jer bi se na taj način izbjeglo plaćanje visokih putnih troškova. Stoga predlažemo da županijski uredi i Gradski ured Grada Zagreba međusobno koordiniraju, s obzirom na zaposlenike koji se nalaze na listama i njihovo mjesto stanovanja.

Upoznati smo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne dostavlja na vrijeme odobrenja za osnivanje novih radnih mjesta, što pojedinim ravnateljima odgovara, te na taj način još lakše izbjegavaju zapošljavanje organizacijskih viškova ili nepune norme. Iz dosadašnje prakse vidljivo je kako nema objektivnih razloga za odbijanje viškova s uputnicom, jer isti nisu ni propisani, a onda to ravnatelji koriste - najčešće banalne floskule, kako bi odbili istoga, a zaposlili nekoga drugoga. Kako su ravnatelji svjesni da ne odgovaraju za svoje postupke odbijanja zapošljavanja organizacojskih viškova i nepune norme, to ih sve više potiče da se ponašaju samovoljno i često neodgovorno u odnosu prema kolegama koji su organizacijski višak.

Ravnatelji bi morali zaposliti organizacijski višak i nepunu normu, a ako ne postupe po odobrenju nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba, trebali bi odgovarati prema odredbama hrvatskog zakonodavstva.

Zahtijevamo da razmotrite našu peticiju i prihvatite predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, jer smo mi učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali zaposlenici u osnovnim i srednjim školama na terenu i najbolje znamo što sve prolazimo, koliko nam se nepravde nanosi i kako se zlouporabljuju radna mjesta. Vjerujemo da, kad ste vršili izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama 19.7.2018., su namjere Vlade i Ministarstva bile dobre, ali u praksi, nažalost, velik broj ravnatelja nije ih prihvatio. U velikom su raskoraku Vaše dobre namjere iskazane u Zakonu i njihova praksa u stvarnosti.  

 


Silvija Krmić, Morana Čop    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Silvija Krmić, Morana Čop to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...