Pjaca/Trg Davida Slivara

Peticija za imenovanja prostora ispred Udruge 'Rockatansky' u Makarskoj u 'Pjacu/Trg Davida Slivara'