PLAŽE SVIMA A NE SAMO NJIMA

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ne može se zakonito naplaćivati ulaz na plaže pod koncesijskim odobrenjem. Imatelji koncesijskog odobrenja upravljaju plažom, ali ne mogu naplaćivati ulaz na plažu, koja je javno dobro, nego samo iznajmljivanje ležaljki i korištenje izgrađene infrastrukture. Ne može se plaža zakonito ograditi ni zabraniti ulaz na nju što se na žalost sve češće krši tjeranjima s plaže ili uvjetovanjima iznajmljivanjem ležaljki ili konzumiranjem pića. Navedene i slične slučajeve smatramo kršenjima ljudskih prava a i zakona RH.

Dolazimo u situacije gdje se građani žele opustiti I odmoriti te ih zaposlenici imatelja koncesijskih odobrenja tjeraju s plaža ili im boravak uvjetuju korištenjem neke od usluga koje pružaju. Ishod je ili konflikt s tim zaposlenikom ili odlazak s plaže te ukus gorčine u ustima. Ne moramo ni govoriti koliko takve situacije nanose gospodarske štete i ruše ugled jedne turističke zemlje kad u takvu situaciju dođu i strani turisti. Građanima su njihova prava i slobode nejasne te se radije povuku nego ulaze u konflikte tim više što im je vrlo teško doći do ugovora koje su sklopili koncesionari ili imatelji  koncesijskih odobrenja  a na kojima je jasno upisano koja prava i koje obaveze imaju.

Problem nastupa kad građani žele zaštititi svoje pravo na slobodno kretanje i neuvjetovani boravak na plaži no ne znaju kome mogu prijaviti kršenje tog prava i tko ih može i mora zaštititi. Loptica se obično prebacuje na komunalnog redara pa na Lučku kapetaniju pa na Povjerenstvo za praćenje koncesija pa na policiju pa na Ministarstvo i tako građani zaista ne znaju kome mogu slati prijave. Dolazimo u situaciju da je Zakon jačega ispred zakona RH što smatramo nedopustivim. Bojimo se da se novonastalom situacijom štiti krupni kapital na štetu svih građana RH.

Kao legalisti i kao građani RH dužni smo poštivati sve zakone RH no ne možemo se oduprijeti utisku da je zakon manjkav te stoga i u cilju zaštite prava građana pokrećemo peticiju koju ćemo uputiti Vladi RH i Ministarstvu pomorstva,prometa i infrastrukture. Peticijom tražimo da se na plažama s koncesijom ili koncesijskim odobrenjem postave informativne ploče s kojih bi bilo jasno vidljivo tko je koncesionar ili nositelj koncesijskog odobrenja te koja su njegova prava, što ima pod koncesijom ili na što se odnose njegova koncesijska odobrenja. Također tražimo da se Vlada RH Ministarstvo jasno očitaju  kojoj službi se na najjednostavniji mogući način mogu podnositi prijave te da odgovorna služba urgentno reagira u cilju zaštite građana, njihovih prava te provođenja zakona RH.

plaže_koncesije.jpgZAHTJEVI PREMA VLADI RH I MINISTARSTVU POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1)  da Vlada RH i Ministarstvo u najkraćem mogućem roku obvežu koncesionare i imatelje koncesionarskih odobrenja na postavljanje informativnih ploča s kojih bi bilo jasno vidljivo tko je koncesionar ili nositelj koncesijskog odobrenja te koja su njegova prava, što ima pod koncesijom ili na što se odnose njegova koncesijska odobrenja

2)  da se Vlada RH Ministarstvo jasno očitaju  kojoj službi se na najjednostavniji mogući način mogu podnositi prijave te da odgovorna služba urgentno reagira u cilju zaštite građana, njihovih prava te provođenja zakona RH.


Savjet za ljudska prava, civilno društvo i pravni poredak SDP Istarske županije    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Savjet za ljudska prava, civilno društvo i pravni poredak SDP Istarske županije to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...