Porinuće Uljaniku! Spasimo hrvatsku brodogradnju, istarske i primorske familije, te pulsku prepoznatljivost

ss_1.jpg

Uljanik je osnovan 1856, pred 150 lit. Mate Balota (ili Mijo Mirković) bi mu danas bija vršnjak. Po njemu se danas ponazivljaju fakulteti za ekonomiju, a po jušto toj ekonomiji bi se danas najraje zbrisala ona šest slova ča Uljanik se čitaju. 

Čudni su ti naši buđovani. Škole su finili za to, Uljanik (i sva druga jugoslavenska industrija) njin je stipendirala da se školuju i da jenega dana tornaju taj svoj dug društvu. Uljanikovi su radnici svoje prinose redovito plaćali, anke za školovanje onih malih, brižnih komoć složenih z očali ča nisu za teška dela, za lahkodelce i za študiože, za malega od Fumice, Adriane ili nejste Marije hercegovke.

Ku nećeš za mlade, za kega ćeš alora, se govorilo. Ni se kapilo ča te nove generacije govore, nanke ča će š njima biti, ali njin se verovalo. Verovalo njin se da se školuju jer bi stili kambijati svit, refati se i da će oni biti tijsti ki će imati kuraja da se bore za naše, onda kad mi ne budemo imali force više ravno staj na nogami. Za naše, za svoje, za sve ono po ćemu su svi naši oci i matere, didi i babe, nonići i none po cile dane kosti lomili.

Ni se čuda kambijalo. Čovik od kampanje, čovik od fabrike se i danas diže u zoru, da se dogega do svojega mista pod ladonjon dok kakovo zvono ne pokaže da je ura da digne guzicu. Delaju kaj voli do marende, pak si pojidu po štruce kruha z mortadelon i dec črnega (ku su slabokrvni, aš njin je tako medig reka). Nisu navadni na popodnevno kafe, ono se pije zjutri uz Glas Istre, bi ti lipo rekli. Delaju još jeno malo, a kad dojdu doma delaju još jeno malo. Popelju mater do banke, pojdu noni po medižine, pomoru susedu piturati ili zašalovati ča. Ku još kakov od njih ima kakovo blago, alora mu hiti jis', a najčešće danaska u dvamiljaraiosamnajstoj hiti sam sebe na poltronu i pušti dicu da peštaju po ten brižnen tilu, dok žena z kužine pešta po glavi. 

Tijsti čovik neće peštati po drugima. Tijsti čovik veruje da on ne zna ono ča oni ča tribaju znati valja znaju. Tijsti se čovik fida u njih. San bija ja za njih alora kad njin je rabilo, će valja i oni sad biti za nas, si pensa. Bi njin to tribala biti dužnost, ku njin već ni u crikvi. Jene san školova, druge san izbra alora kad je bilo za votati. Ja san njin sve svoje da, koliko san moga, kad san moga. Nisan potiza guzicu, mi z zemlje kadi je koza na bandirami to ne delamo. Ste vidili kad kozu da gre unazad? Ja nis. Alora. 

Istra bi tribala štimati ono ča je, i sve ono ča ju je učinilo Istron kakova je danas. Istra su ljudi, domaći i oni ki su došli od priko Učke, došli u vrime Jugoslavije, Hrvatske ili Europske unije. Furešti su učinili fortunu u našoj Istri, i neka su, ku su bili kapaci. Kapaci da vide priliku, da si čine mista i bolje žive. Svi bimo tribali tako, bolje živiti. Svi bimo tribali imati istu šansu za živiti. Ne samo nijsti ča imaju one velike grde hiže pune apartmani. Ni ki se ne bavi turizmom ne bi smili biti diskriminirani. Nonići i none ne bi tribali, u jenoj Istri, prehranjivati 'nuke. Verujen da Istra i Hrvatska ni samo turizam. Da je tako, alora bin moga samo reći... "A pošto smo alora", "A ben", "Pak da". Da smo samo turizam, alora bi to značilo... da se sve nas more čapati, vrći u makinu i priko Učke. Nazad, ili po prvi put priko nje. Carta bianca od nas, od nas ljudi, od nas ke se more kambijati sa kinezima, ili robotima, već kad se zadnjih par miseci toliko govori o Žufiji (Sophia). 

Na momente me čapa velika trišteca, trišteca da smo došli na to da jedino ča nas sve skupa drži na ten tlu je turizam, i volja turišti da dojdu vamo. Mi istrijani, mi hrvatine, smo samo velike sriće da smo rođeni tu kadi smo, i da imamo priliku živiti tu kadi živimo jer cili svit želi na šetimanu dvi doj jušto poli nos. 

Ali ne, nisu nanke tu sve rože e fjori. Mladi gredu priko, kaj vrag se drže trdo i tako ne bi stili sa valiđon u ruki poljubiti, forši i zadnji put, svoju mater ki još miriše po fritulami. Ili šugu. Anka ti mladi su se školovali, anka tima smo mi pomogli. Ti mladi se nisu školovali za konobara, kuhara, slastičara, recepcijonera, ekonomista i managera. Ti su se mladi školovali za medige, farmaceute, terapeute, inženjere, arhitekte, strojare, informatičare, kemičare, linguiste, pravnike, profesore i ke sve već ne titule imali. Ma se ti mladi nisu mogli štimati tu u Lipoj našoj sa svojon harton, sa finitin pomorskin  fakulteton delati na pedalinkami u kakovoj istrijanskoj laguni. A kad se i pominjen sa mladima ki delaju u tin lagunami, svi on redon pominju da njin je to privremeno, dok si ne najdu ništo ča vole, i ništo o čemu će se štimati govoriti mrež kumpanjonima, forši jenega dana uz bukaletu i harte, ili na kafelu na placu pokle merkata suboton. Svi ti mladi znaju da su kambijabili, i da ne doprinose zemlji miloj svojin šembijancama, već da jedino ta zemlja jer je tako lipa kako je njin puni takuine, takuine za kakovo putovanje aš nimaju lazno ni volju za imati fameju, ili za nove patike malemu jer ku nisu od marke alora su od Lidla. 

Ono ča mi se para, a para mi se inače čuda tega, je da bimo se tribali malo više štimati međusobno i našu ostavštinu. Djedovinu bi rekli hrvatine, užance i kampanju bi rekli istrijani. Štemi na ufficima će se kambivati, ma užance će ustati. Ustati će onoliko dugo koliko hi se mi budemo sa srićon oko srca dugo domišljali. Po štruce kruha i dvajset deki mortadele? Dec črnega? Ma kako van to ne more činiti smih na licu, i donka ča anka debulecu na štumigu. 

Ako ča moremo, ako moremo i jušto jeno malo, alora moremo pensati na nijstih koliko miljari radniki Uljanika ki nose plave trliže sa štemon još od 1856ega lita, ki su počinjali ne dobivati plaće i ki se pitaju ča će biti sutra, ča za misec dan, ča za lito dan. Sve se čeka nika Europska unija. Isto kaj ča mladi iz istega razloga čekaju sa valiđon u ruki na granici za poj u nju. 

Spasimo Uljanik. Istra je puno više od turizma i uslužne djelatnosti. Ljudi su puno više od sluga.

Kako ča bi Mate Balota reka: Donesimo glas da koza ni krepala.

 

KOZA

Četiri ure je mati hodila,
pedeset miljari koraki je učinila
na tašte.


Tako je došla priko brigi i drag
k meni u grad
i donila glas
da je koza krepala.


Doma leži starica baba,
i mala sestra je bona.
Hiža prez žita, prez muke, prez šolda
i krepana koza.


Jopet miljari koraki.
Svaki je korak pun škrbi.
Ma kako se moru tolike duše prihraniti
od plaće jenega diteta u gradu.


Tri dane nis hrane pokusija
tri noći za kozon sam plaka
i dela u ognju
četrnajst ur na dan.


Ma daleki cesar austrijski
i veliki car od Jermanije
nisu ni slutiti mogli
ča misli jedan mali čovik,
ki cilu božju noć proplače za kozon.