Prijedlog usklađivanja Odluke o osnivanju KV Grada Rijeke

S ciljem spriječavanja sukoba interesa i povećanja transparentnosti u procesu donošenja odluka pri Javnim potrebama u kulturi Grada Rijeke, akcija DAR MAR podnosi slijedeći

PRIJEDLOG


Odjelu za kulturu Grada Rijeke i Gradskome vijeću Grada Rijeke da u Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke pod člankom 4. promijeni navod:


Za člana Vijeća ne može biti imenovana osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.


i usuglasi ga sa Zakonom o kulturnim vijećima Republike Hrvatske u kojemu stoji:


(2) Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća.

Smatramo da članak 4. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke izravno potiče sukob interesa unutar kulturnih vijeća time što uvjetovanje člana vijeća koji "ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća" ograničava samo na trenutak imenovanja člana vijeća, za razliku od Zakona o kulturnim vijećima RH gdje je uvjetovan dokle god djeluje u sastavu vijeća.


Smatramo da ne postoji opravdani razlog zašto bi se po tome pitanju regulativa Grada Rijeke razlikovala od regulative koju je donio Hrvatski sabor.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )