Promjena naziva specijalist javne uprave u magistar javne uprave

Da bi se određeni stupanj visokoškolskog obrazovanja mogao smatrati ili supstancijalno
izjednačiti s akademskim nazivom magistar/Master, potrebno je da kvalifikacije koje se
stječu na tom stupnju odgovaraju razini 7 Europskog kvalifikacijskog okvira.

Magistarska razina drugog bolonjskog ciklusa traži da osoba ima
"... kvalifikacije za samostalno upravljano teoretsko i praktično učenje, pri čemu je
jedan njegov dio stvaranje novog znanja u specijaliziranom području i predstavlja
osnovu za originalnost u razvoju i/ili primjeni ideja, često u kontekstu znanstvenog
istraživanja. Te kvalifikacije također pokazuju sposobnost integracije znanja i
formuliranje sudova koji uzimaju u obzir socijalne i etičke probleme i odgovornosti,
te odražavaju iskustvo upravljanja promjenama u kompleksnom okolišu.

S obzirom da specijalistički diplomski studij javne uprave zadovoljava gore navedene kriterije, smatramo primjerenim da se diplomiranim studentima dodjeli akademski naziv "magistar javne uprave".