PROTIV NEBODERA U KOMUNELI

118397463_306576403943332_4950951815017491894_n.jpg

PETICIJU POKREĆE : građanska inicijativa „ZELENI UMAG“ 

PETICIJA SE UPUĆUJE :

1.Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG n/r gradonačelnika

2.Vijećnicima Gradskog Vijeća Grada Umaga

NAZIV PETICIJE : PROTIV NEBODERA U KOMUNELI !

SVRHA PETICIJE : PROTIV DONOŠENJA  ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI UPU KOMUNELA CENTRALNI SADRŽAJI KOJIMA SE DOZVOLJAVA GRADNJA NEBODERA OD 24 DO 30 METARA 

Kao građani Umaga i ostali zainteresirani ne slažemo se sa konačnim prijedlogom plana UPU Komunela centralni sadržaji izmjenama i dopunama kojima se mijenja čl.66. te se S3 višestambene građevine dozvoljava izgradnja nebodera S3-1 visine 30m sa 10 nadzemnih etaža i S3-2 visine 24m sa 7 etaža. 

Grad Umag je uvijek bio primorski. Stanovništvo je manje više stalno. Tokom zadnjih godina nije raslo previše. Svrhe za neboderima nema. Starim postojećim UPU Komunela planirana je izgradnja višestambenih građevina S3 visine 10m sa 3 nadzemne etaže. 

Umagu su dovoljne zgrade maksimalne visine od 10m sa 3 nadzemne etaže. Ovaj dio grada Umag izgrađen je sa pretežito obiteljskim kućama, pa se ovakva visoka gradnja uopće ne uklapa u vizuru naselja. 

Iz tog razloga , prema ljubavi onima koje najviše volimo, našoj djeci za zdrav život i njihove zdravije budućnosti, tražimo da se ne grade ovakve ogromne zgrade. 

UMAG NIJE MANHATTAN. NE slažem se sa konačnim prijedlogom  izmjena i dopuna UPU Komunela centralni sadržaji kojima se dozvoljava gradnja nebodera. TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM.   

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR.

 

 

 

 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Zeleni.umag to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display this information publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...