Protiv prijedloga novog zakona o gospodarenju otpadom

Ovom vas peticijom želimo upozoriti kako je u pripremi novi zakon o gospodarenju otpadom koji se odnosi djelom i na nas iznajmljivače.

U zakonu je navedeno kako iznajmljivači (i fizičke osobe iznajmljvači-paušalci) spadaju pod kategoriju Korisnik koji nije kućanstvo. Novi zakon također propisuje ako živimo u istoj nekretnini koju iznajmljujemo plaćamo samo kao korisnik koji nije kućanstvo. Tim se novim zakonom želi nas iznajmljivače svrstati u kategoriju zajedno sa velikim subjektima kao što su hoteli, kampovi ,bez obzira na kapacitete smještaja.
Prema novom zakonu, plastiku, papir, metal i sve što nam je sada bilo u cijeni smeća koju plaćamo morati ćemo ugovarati pod komercijalnim uvjetima i to ne s komunalcima nego s pravnim osobama.

Uslugu ćemo morati plaćati 12 mjeseci bez obzira da li iznajmljujemo cijelu godinu ili 6 mjeseci.

Na taj bi se način naši računi višestruko povećali i time ugrozili naše postojanje.

Tražimo da se nas iznajmljivače svrsta u posebnu kategoriju obzirom na kapacitete smještaja i primjereno tome usklade naknade odvoza otpada obzirom da smo u zakonu još uvijek tretirani kao fizičke osobe.

Tražimo da se odvoz otpada računa samo u periodima kada se usluga i koristi odnosno kada su objekti u najmu. 

Molimo sve one koji se slažu s ovom inicijativom da nas podrže svojim potpisom.

Zajedno smo jači!logo_UDRUGA.jpg


Udruga obiteljskog smještaja Istre    Kontaktirajte pokretača peticije