Hoćemo referendum o zabrani privatizacije vodnih resursa

Hrvatska je 3. najbogatija zemlja u Europi po zalihama vode. Uposljednje vrijeme u Saboru se raspravlja o izmjenama zakona koje ćemogućiti privatizaciju javnog poduzeća ''Hrvatske vode''.

Voda je izvor života i treba biti dostupna svima. Suprotastavimo seprivatizaciji, koncesiji i prodavanju naših voda. Voda je vlasništvo SVIH građana Republike Hrvatske i  trebamo, SVI ZAJEDNO, odlučivatikako ćemo njom raspolagati.

 

Sazovimo referendum na kojem ćemo izglasati da je  voda na području Republike Hrvatske neotuđivo pravo svih njezinih građana. Izglasajmo zabranu privatizacije, prodaje ili koncesije javnog poduzeća ''Hrvatske vode''.

 

Izglasajmo zabranu prodaje svh državnih poduzeća koje u svom vlasništvu imaju našu vodu.


www.facebook.com/referendumvoda    Kontaktirajte pokretača peticije