Sačuvajmo Drapšinovu i Bledsku, sačuvajmo staru Suboticu!


  • 10989415_587531374756749_6059171035707567029_o.jpg159422289_483130279380901_8254856868445309308_n.jpgPredlažemo da se Gomboški sokak rekonstruiše slično Dunavskoj ulici u Novom Sadu ili Skadarskoj u Beogradu, pre svega da se zabrani saobraćaj i parkiranje automobilima osim dostavnim vozilima i to u određeno vreme. Da se postupno obnove fasade zgrada i urede i rekonstruišu dvorišta kao svojevrsni atrijumi za potrebe raznih zanata, suvenirnica, umetničkih ateljea i sl. Svakako ima potrebe i za nekoliko ugostiteljskih objekata ( kafića i sl.). Nesme se zaboraviti da je u ulici postojalo ili postoje nekoliko značajnih objekata kao što su "Pučka Kasina", Šah klub "Spartak", Strelište streljačkog kluba "Vojnik", postoji i jedna Vaspitno obrazovna ustanova, nekada je postojalo i čuveno " Hajzlerovo kupatilo".... U Bledskoj 5 smešteno je Lovačko udruženje "Subotička Peščara" koja obeležava 153 godine organizovanog lovstva u Subotici. Predlažemo da se na ulasku u Drapšinovu vrati nekada čuveni restoran "Bela Lađa" pošto u Subotici u centru grada ne postoji ni jedan tradicionalni, ambijentalni restoran! Predlažemo da se vrati i Hajzlerovo kupatilo kao svojevrsni Welnes centar! Predlažemo Komisiji za planove koja će se održati 16 marta da razmotri i ove naše primedbe i predloge i saslušaju glas naroda!

Petar Stajić, FB grupa "Subotica nekada i danas"    Kontaktirajte pokretača peticije