Subvencija obrta za čuvanje djece u gradu Puli.

Poštovani,
S obzirom na učestalo odbijanje subvencija djece koje pohađaju obrt za čuvanje djece, želimo Vam pojasniti i u jedno Vas zamoliti za da uzmete u obzir Našu molbu. Obrti dadilja su jednako legitimni kao i na primjer privatni vrtići i gradski vrtići. Iako subvencije idu na račun vrtića/obrta Grad de facto sufinancira zaposlene roditelje. Svaki roditelj ima pravo birati oblik skrbi za svoje dijete sukladno svojim i djetetovim potrebama - osobito ako ustanove tj. vrtići ne zadovoljavaju te potrebe (npr. boležljivo dijete, roditelj koji radi smijene, često putuje, itd.). Prema kojem zakonu Grad prisiljava roditelje da moraju izabrati vrtić?
Prema kojem zakonu grad ima pravo diskriminirati nas roditelje koji živimo na tom području i redovno uplaćujemo porez i prirez Gradu te nam ukinuti pravo na subvenciju, a drugom roditelju dati? Kako te kriterije objašnjavate roditeljima čija djeca koriste legalan vid skrbi o djeci? Mi roditelji smo vaši glasači i djeca su s vašeg područja, pa možemo govoriti i o diskriminaciji djece od strane Grada ovisno o tome što su roditelji izabrali kao vid skrbi. Ne radi li se ovdje o potpunoj neinformiranosti gradskih služba ili možda o nečijem privatnom stavu?

 

 20190409_151003.jpg