Svako dijete ima pravo na vrtić

Tražimo kvalitetan i dostupan rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete u Republici Hrvatskoj.

Nejednaka kvaliteta i dostupnost vrtića/jaslica na području Republike Hrvatske je dugogodišnji problem.

Tražimo da se taj problem prepozna od strane države te da se pristupi njegovom sustavnom rješavanju kroz povećanje stručnog i infrastrukturnog kapaciteta.

Lošim upravljanjem područjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te proizvoljnog tumačenja zakona od strane osnivača vrtića, djeca u Hrvatskoj diskriminiraju se prema mjestu rođenja. Zbog tih nejednakih uvjeta, diskriminiraju se i roditelji i odgojitelji u predškolskim ustanovama.

Prevelik broj djece, premali, sigurnosno, tehnički i materijalno neprihvatljivi prostori, premali broj odgojitelja i stručnih suradnika, nedostatna ulaganja, loša opremljenost, nekvalitetna ishrana, nedovoljni kapaciteti kod upisa djece onemogućavaju rad odgojitelja po pedagoškom standardu i narušavaju kvalitetu odgoja naše djece.

Zanemarivanjem sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja direktno se krše prava djece i otežava se roditeljstvo/skrbništvo.

Nedopustivo je da u određenim područjima djeca s oba zaposlena roditelja nemaju osigurano mjesto u jaslicama/vrtiću.

Roditelji/skrbnici nemaju kome povjeriti i adekvatno zbrinuti svoje dijete. Nerijetko se djeci pruža neadekvatna skrb ili roditelji, najčešće majka, odustaju od radnog mjesta radi skrbi o djetetu, čime se još više produbljuje ekonomska nejednakost i direktno destimulira odluka o roditeljstvu.

Svi se zaklinju u dobrobit djece, lome se koplja oko nerođene djece, a u praksi djeca su na zadnjem mjestu prioriteta. Djeca s teškoćama u razvoju, ali ne samo ona, imaju temeljna prava poput pravovremene i stručne pomoći psihologa, edukacijskog rehabilitatora, pedagoga, logopeda, što u praksi izostaje.

Tražimo kvalitetan i dostupan rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete, poštivanje pedagoških standarda, zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje te veći fokus i ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje.

Ovom peticijom također podržavamo inicijativu odgojitelja SIDRO – odgojitelji u zaštiti prava djeteta u vrtiću.

incijativa_roditelja_vrtic.jpg


Inicijativa roditelja za bolje uvjete djeci u vrtićima    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Inicijativa roditelja za bolje uvjete djeci u vrtićima to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...