Svako dijete ima pravo na vrtić

Tražimo kvalitetan i dostupan rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete u Republici Hrvatskoj.

Nejednaka kvaliteta i dostupnost vrtića/jaslica na području Republike Hrvatske je dugogodišnji problem.

Tražimo da se taj problem prepozna od strane države te da se pristupi njegovom sustavnom rješavanju kroz povećanje stručnog i infrastrukturnog kapaciteta.

Lošim upravljanjem područjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te proizvoljnog tumačenja zakona od strane osnivača vrtića, djeca u Hrvatskoj diskriminiraju se prema mjestu rođenja. Zbog tih nejednakih uvjeta, diskriminiraju se i roditelji i odgojitelji u predškolskim ustanovama.

Prevelik broj djece, premali, sigurnosno, tehnički i materijalno neprihvatljivi prostori, premali broj odgojitelja i stručnih suradnika, nedostatna ulaganja, loša opremljenost, nekvalitetna ishrana, nedovoljni kapaciteti kod upisa djece onemogućavaju rad odgojitelja po pedagoškom standardu i narušavaju kvalitetu odgoja naše djece.

Zanemarivanjem sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja direktno se krše prava djece i otežava se roditeljstvo/skrbništvo.

Nedopustivo je da u određenim područjima djeca s oba zaposlena roditelja nemaju osigurano mjesto u jaslicama/vrtiću.

Roditelji/skrbnici nemaju kome povjeriti i adekvatno zbrinuti svoje dijete. Nerijetko se djeci pruža neadekvatna skrb ili roditelji, najčešće majka, odustaju od radnog mjesta radi skrbi o djetetu, čime se još više produbljuje ekonomska nejednakost i direktno destimulira odluka o roditeljstvu.

Svi se zaklinju u dobrobit djece, lome se koplja oko nerođene djece, a u praksi djeca su na zadnjem mjestu prioriteta. Djeca s teškoćama u razvoju, ali ne samo ona, imaju temeljna prava poput pravovremene i stručne pomoći psihologa, edukacijskog rehabilitatora, pedagoga, logopeda, što u praksi izostaje.

Tražimo kvalitetan i dostupan rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete, poštivanje pedagoških standarda, zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje te veći fokus i ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje.

Ovom peticijom također podržavamo inicijativu odgojitelja SIDRO – odgojitelji u zaštiti prava djeteta u vrtiću.

incijativa_roditelja_vrtic.jpg


Inicijativa roditelja za bolje uvjete djeci u vrtićima    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Inicijativa roditelja za bolje uvjete djeci u vrtićima moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...