Ujednačenje cijena električne energije iz solarnih elektrana

Ako ugradite svoju solarnu elektranu za pokrivanje vlastite potrošnje onda nužno zimi imate manjkove koje ljeti nadoknađujete sa viškovima. Sadašnji način obračuna električne energije iz privatnih solarnih elektrana je takav da se kompenzacija vrši na razini novca tako da ljetnje viškove HEP otkupljuje po cijeni pod 53 lipe/kWh dok zimske manjkove naplaćuje 1,1Kn/kWh. Dakle iako proizvedete koliko i potrošite ipak morate HEP-u nadoplatiti radi razlike u cijeni.

Ovu peticiju pokrećem da zatijevamo kopenzaciju zimskih manjkova sa ljetnjim viškovima na razini proizvedene i potrošene energije ( kWh za kWh!) tako da se barem na osnovnoj razini ne destimulira gradnja privatnih solarnih elektrana pa korisnici moraju plaćati energiju iako potroše samo onoliko koliko proizvedu. Istovremeno se na sva usta vlada hvali kako potiče gradnju solarnih elektrana dok ovako preko svoje firme (HEP) destimulira gradnju.


Radivoj Belobrajić    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Radivoj Belobrajić moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...