Ukidanje eksterne mature na području Tuzlanskog kantona

Nedavna pucnjava u školi predstavlja izuzetno tragičan i uznemirujući događaj koji ima dubok utjecaj na učenike, osoblje škole i zajednicu u cjelini. Osim neposrednih posljedica na sigurnost i emocionalno zdravlje, ovakvi događaji mogu imati i dugoročne posljedice na obrazovanje učenika. U ovoj situaciji, eksterna matura je obustavljena, rokovi su odgođeni, a maturanti su suočeni s kašnjenjem u predaji dokumentacije i mogućnošću da neće stići upisati se na željeni fakultet, posebno one koji žele studirati izvan kantona ili u inozemstvu.

Pucnjava u školi je događaj koji može izazvati traumu i stres među učenicima i osobljem škole. Sigurnost i dobrobit učenika i osoblja uvijek moraju biti prioritet, pa je shodno tome bila nužna obustava eksterne mature kako bi se omogućilo suočavanje s posljedicama ovog događaja i pružila podrška svim uključenim osobama.

Međutim, obustava eksterne mature i odgoda rokova za obavljanje iste mogu dovesti do ozbiljnih problema za maturante. Učenici su se već nalazili pod pritiskom i stresom zbog pripreme za maturu i prijemne ispite, a ova situacija samo produbljuje taj stres. Mnogi maturanti imaju ambicije za upis na fakultete izvan kantona ili čak u inozemstvu. Odlaganje rokova za obavljanje eksterne mature može dovesti do kašnjenja u procesu prijave i predaje dokumentacije, što može rezultirati gubitkom prilike za upis na željeni fakultet ili čak odustajanjem od tih planova.

Osim toga, kašnjenje s predajom dokumentacije može biti posebno problematično za maturante koji planiraju studirati izvan kantona ili u inozemstvu. Često su potrebni dodatni koraci i vrijeme za pripremu potrebne dokumentacije za takve prijave. Odlaganje rokova može ograničiti mogućnosti tih učenika da ispune sve potrebne zahtjeve i stignu da se upišu na željeni fakultet.

Zbog svega ovoga mi vas molimo da se prepišu ocjene iz integralnih testova koji su već obavljeni i da učenici mogu nastaviti sa pripremama dokumentacije i prijave na željene fakultete.

 
Dodatni razlozi ukidanja eksterne mature

Eksterna matura, odnosno završni ispiti koji se provode samo u određenom kantonu, postali su predmet rasprave i kontroverze. Mnogi se pitaju jesu li takvi ispiti pravedni prema učenicima, posebno s obzirom na ograničeno vrijeme za pripremu prijemnih ispita i predaju dokumentacije za upis na fakultet. U ovoj peticiji obrazložit ćemo jos par razloga zbog kojih bi trebalo razmotriti ukidanje takvih ispita i razmisliti o alternativnim pristupima koji će bolje odgovarati potrebama učenika.

Prvi razlog: Nedostatak vremena za pripremu.Eksterna matura zahtijeva da se učenici pripremaju za završne ispite istovremeno kada bi trebali raditi na pripremi za prijemne ispite na fakultetima. Ograničeni rokovi i preklapajući rasporedi često dovode do preopterećenosti učenika i nedostatka vremena za temeljitu pripremu. Ovo je posebno problematično s obzirom na to da prijemni ispiti često zahtijevaju široko znanje iz različitih predmeta. Ukidanjem eksterne mature, učenici bi imali više vremena za usredotočeniju pripremu za prijemne ispite i time povećali svoje šanse za upis na željeni fakultet.

Drugi razlog: Stres i pritisak na učenike.Eksterna matura stvara veliki stres i pritisak na učenike. Moraju se nositi s pripremom za završne ispite, ali istovremeno i s pripremom za prijemne ispite i prikupljanjem dokumentacije za upis na fakultet. Takav pritisak može negativno utjecati na mentalno zdravlje učenika i dovesti do smanjenja njihove učinkovitosti. Ukidanjem eksterne mature, učenici bi imali manje stresa i pritisaka, što bi im omogućilo da se bolje usredotoče na pripremu za prijemne ispite i ostvarivanje boljih rezultata.

Treći razlog: Nepravednost prema učenicima iz drugih područja. Eksterna matura koja je specifična za određeni kanton stvara nepravedne uvjete za učenike iz drugih područja. Učenici iz drugih kantona ili regija neće biti upoznati s programom i načinom provođenja tih ispita, što ih može staviti u nepovoljan položaj u odnosu na lokalne učenike. Ovo stvara nejednakost u mogućnostima učenika da ostvare svoj puni potencijal. Ukidanje eksterne mature bi omogućilo stvaranje jednakih uvjeta za sve učenike pri prijavi na fakultete. Učenici iz različitih područja bi imali iste mogućnosti i prilike da se pripreme za prijemne ispite, bez obzira na svoje mjesto prebivališta. To bi promoviralo poštenost i ravnopravnost među učenicima te bi se osigurala pravednija selekcija na fakultetima na temelju znanja i sposobnosti, a ne na temelju mjesta prebivališta.

 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Es to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...