Za ostanak Dr Paladina na Rebru

Dr Paladino treba ostati na Rebru...

Josip Paladino, životopis

Josip Paladino jedan je od najuglednijih hrvatskih neurokirurga i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je u Splitu 1950. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1974. godine. Potom je 1981. završio poslijediplomski sveučilišni studij biologije, smjer biomedicina, a iste je godine obranio i magistarski rad. Specijalizaciju iz neurokirurgije završio je 1984., a doktorsku disertaciju obranio 1987. godine. Potom je 1996. godine boravio na stručnom usavršavanju na sveučilišnoj klinici u Mainzu. Nakon što je diplomirao, bio je asistent u Zavodu za anatomiju (1974. - 1978.), a zatim u razdoblju od 1983. do 1989. godine i asistent na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kada je izabran za docenta u Klinici za neurokirurgiju. U Klinici je prvo bio voditelj Odjela za vaskularnu neurokirurgiju (1989.) i pročelnik Operacijskoga odjela (1993.), a 1995. godine imenovan je za predstojnika Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Kliničkome bolničkom centru.

Član je Hrvatske akademije medicinskih znanosti, Hrvatskog neurokirurškog društva (predsjednik), Hrvatskog neurološkog društva, Antropološkog društva, Svjetske udruge neurokirurga (WFNS), Europskog udruženja neurokirurga (EANS), Royal Society of Medicine te Američkog kongresa neuroloških kirurga. Sudjelovao je u nekoliko znanstvenih projekata, a bio je i voditelj projekta Kraniocerebralne ozljede (1997. - 2001.).

Od 2002. godine voditelj je projekta Funkcijska neurokirurgija. Pridonio je razvoju kirurgije hipofiznog područja, razradio vlastiti minimalno invazivni pristup procesima lubanjske osnovice, a konstruirao je i kontaktnu ultrazvučnu mikrosondu s primjenom u minimalno invazivnim neurokirurškim zahvatima, ali i u drugim kirurškim strukama.

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Zrinka Udiljak to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...