ZA ZELENI PELEGRIN , PROTIV APARTMANIZACIJE

PETICIJU POKREĆE : ZELENI UMAG – neformalna grupa građana

PETICIJA SE UPUĆUJE :

1.      Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG

2.      Zavod za prostorno uređenje Istarske Županije, Riva 8, 52100 Pula

3.      Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20

NAZIV PETICIJE : ZA ZELENI PELEGRIN – PROTIV APARTMANIZACIJE

SVRHA PETICIJE : ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE NAMJENE PREMA PPUG Umaga – (R) REKREACIJSKA NAMJENA I ZA POTREBE SVIH GRAĐANA UMAGA I IZVIĐAČA NA POSTOJEĆOJ LOKACIJI K.Č. 3548 K.O. UMAG.

Kao građani Umaga i ostali zainteresirani ( čl. 94 st.1 Zakona o prostornom uređenju " O prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava u kojoj može sudjelovati svatko.")

ne slažemo se sa prijedlogom prezentiranom 9. srpnja 2019. i 15.07. 2019. u gradskoj vijećnici Grada Umaga prilikom PONOVNE JAVNE RASPRAVE o Izmjenama i dopunama PPUG Umaga, kojim se područje Pelegrina, k.č. 3548 k.o. Umag namjerava pretvoriti u građevinsko područje naselja Pelegrin.   Na navedenoj čestici k.č. 3548 k.o. Umag  i k.č. 3538 k.o. Umag Odred izviđača pomoraca Smjeli osnovan 1995. neprestano djeluje. Također na ovom području građani mogu uživati u jedinom preostalom dijelu šumice uz more. Vlasnik čestica je Grad Umag, pa shodno tome SVI građani mogu i odlučivati o navedenoj namjeni i zadržavanju jedinog preostalog zelenog pojasa koji nije pretvoren u apartmane. Prema sadašnjem PPUG ova površina ima namjenu R – rekreacijska namjena, i namijenjena je svim građanima za rekreaciju. Na prethodnom javnom izlaganju koje je održano 28.veljače 2019. podnesen je prijedlog Udruge Odred izviđača pomoraca „Smjeli“ koji se vodi pod rednim brojem 15-19-467 , kojim je traženo da ta zona ostane rekreativna.  Upravni odjel za prostorno planiranje Grada Umaga, zajedno sa izrađivačem plana odgovorio je da se prijedlog ne prihvaća.

Ne slažem se sa odgovorom Grada Umaga i protiv sam izmjena kojima se predviđa da se navedeno područje u Pelegrinu urbanizira. Navedena rekreativna zona treba služiti svim građanima Umaga, a ne da se grade zgrade sa apartmanima.  

TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM.   SADRŽAJ PETICIJE :

1.     NASLOVNICA - predhodna stranica

2.     GRAFIČKI PRILOG

 o-Tekst_peticije-ooo_-_00023.jpg

3.     OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA - pisana anketa 

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR. **Ukoliko ste potpisali online peticiju ne treba potpisivati i peticiju u pisanom obliku.


Zeleni Umag - građanska inicijativa    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Zeleni Umag - građanska inicijativa to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...