Zahtjev za vraćanje stečenih prava učiteljima s pojačanim predmetima pri zapošljavanju u osnovnoj školi

cover_peticija1.jpg

Tražimo izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju, članak 105, stavak 6, točke a i b, na snazi od 4.8.2018. g. Predlažemo da se navedeni članak ispravi na sljedeći način:

- u točku a) stavka 6. članka 105. Zakona uvrstiti kadar sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim stručnim studijem razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem primarnog obrazovanja s modulom, odnosno pojačanim predmetom, za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta.

Obrazloženje:

Izmjenom Zakona koji je stupio na snagu 4.8.2018. g. kadar učiteljskih fakulteta s pojačanim nastavnim predmetima i modulima, nepravedno je rangiran kao drugi na listi za zapošljavanje u predmetnoj nastavi iza nastavničkih smjerova drugih fakulteta. Navedeni članak izmijenjen je bez prethodne analize studijskih programa i bez javne rasprave. Time su oduzeta stečena zakonska prava trinaest generacija diplomiranih učitelja razredne nastave s pojačanim predmetima ili modulima što je vidljivo iz samog očitovanja Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (Pz br. 334) o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z. br. 334, u kojem su članovi Odbora iznijeli mišljenje da će navedene izmjene Zakona rezultirati oduzimanjem stečenih prava učiteljima razredne nastave s pojačanim nastavnim predmetom i modulom. Studijski programi učiteljskih fakulteta odobreni su i od Ministarstva i od Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR). Kadar koji se školovao i diplomirao na stručnim studijima učiteljskih fakulteta, prema zakonima i propisima koji su tada bili na snazi, imao je pravo raditi na poslovima predmetnih učitelja u cijeloj osnovnoj školi. Uspješnost njihova rada potvrđuje i samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja promovirajući učitelje s pojačanim predmetom u učitelje mentore i učitelje savjetnike te AZOO imenujući ih za voditelje županijskih stručnih vijeća. Nadalje, u Mišljenju MZOS-a od 7. svibnja 2015. g (KLASA: 602-01/15-01/00178; URBROJ: 533-28-15-0002) navodi se da su diplomirani učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ravnopravni pri zapošljavanju u osnovnoj školi, uključujući rad u predmetnoj nastavi. Prošlogodišnjim izmjenama članka 105. Zakona MZO pobija vlastito mišljenje izneseno u gore navedenom dokumentu.

 

Obzirom da analiza i usporedba studijskih programa nastavničkih fakulteta nije provedena od strane MZO-a prije izmjene članka 105., a javna rasprava nije provedena, kao primjer navodimo usporedbu [1] dvaju studijskih programa na primjerima preddiplomskoga i diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u ukupnom trajanju od 5 godina (3+2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FF) i programa integriranog studija engleskoga jezika u trajanju od 5 godina na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (UF) koja je objavljena na naknadnom javnom savjetovanju za Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, »Narodne novine«, broj 6/2019.

Navedenu analizu možete pogledati OVDJE.


Inicijativa za prava učitelja    Kontaktirajte pokretača peticije