ZAPAMTI - NIKAD NE PROBAJ

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани подносе и захтевају одговор на

 

П Е Т И Ц И Ј У

 

За покретање поступка за измену и пооштравање казнене политике у вези са кривичним делима из групе против здравља људи предвиђеним Главом XXIII Кривичног законика Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009 и 121/2012), који се односе на производњу, промет и конзумирање опојних дрога.

 

Објашњење

 

Кривично законодавство Републике Србије Главом XXIII Кривичног законика, члановима 246. до 248. предвиђа неколико кривичних дела у вези са производњом, стављањем у промет, неовлашћеним држањем и омогућавањем уживања опојних дрога. Важећа казнена политика у вези са овим кривичним делима је недовољно оштра, поготово када су у питању кривична дела која се односе на производњу и промет опојних дрога. Пооштравање казнене политике би поред репресивног карактера које санкције саме по себи имају, имала и изразито превентиван карактер, јер би уз њену стриктну примену допринела умањењу ове негативне појаве, која је у нашем друштву све више присутна међу све млађом популацијом. Присуство наркотика у основним школама, чак међу децом нижих разреда основне школе је довољан аларм за свеобухватну акцију друштва, међу којима важно место заузима и Народна скупштина која својом законодавном улогом, односно изменама Кривичног законика у погледу казнене политике за ова кривична дела мора послати јасан сигнал да се друштво има намеру борити свим средствима против ове пошасти. Ми, доле потписани грађани, забринути за стање у којем се налази наше друштво и све већу опасност коју наркоманија представља, овим путем упућујемо петицију народним представницима у Народној скупштини Републике Србије за пооштравањем казнене политике за кривична дела у вези са опојним дрогама и тражимо одговор од надлежних органа Народне скупштине.

ПОДНОСИОЦИ ПРЕДСТАВКЕ

Дојчиновић Aнa

Дојчиновић Mapинa