ZAUSTAVIMO DEVASTACIJU I DEGRADACIJU PRTLOGA

 

razmisli.s_.jpgGrađanska inicijativa #VolimPrtlog nastala je zbog želje grupe građana da ukaže na vrijednost Prtloga kao zaštićenog područja te da zbog budućih generacija iskaže potrebu njegova očuvanja kao zelenog pojasa. Također, da istakne potrebu svjesnijeg i odgovornijeg ponašanja lokalne vlasti prema neprocjenjivom prostoru koji uživamo te da naglasi koliko je aktivno građanstvo važno i potrebno pri donošenju strateški važnih odluka koje PRVENSTVENO MORAJU BITI U INTERESU LJUDI IZ LOKALNE ZAJEDNICE.

Potpisivanjem ove peticije protivimo se odlukama Gradskog vijeća Grada Labina kojima je izglasano donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog razvojnog područja Prtlog 2 (4.11.2016.) i Prtlog 1 (20.12.2016.).

Budući da je zbog inicijative investitora došlo do izmjene Prostornog plana Istarske županije, prozivamo vlast koja bez ikakve vizije ili vlastite strategije prihvaća takve inicijative, kao i vijećnike koji bez konstruktivnih rasprava dižu ruke i donose ODLUKU OD PRESUDNE VAŽNOSTI za budućnost lokalne zajednice.

Svoje nezadovoljstvo obrazlažemo sljedećim argumentima:

  • PROTIV SMO POGODOVANJA INVESTITORIMA – nakon što su mještani Prtloga prodali svoja negrađevinska zemljišta, išlo se u izmjenu prostornih planova na inicijativu jednog od investitora. Pred desetak godina nešto se sasvim drugo govorilo mještanima Prtloga, da tu neće biti nikakve gradnje jer je Prtlog zaštićeno područje, da bi se danas, kad su ljudi prodali svoje nekretnine za malo novaca, odjednom to zemljište pretvorilo u građevinsko područje koje sada ima puno veću vrijednost.
  • ŽELIMO TRANSPARENTNU LOKALNU VLAST -  Opozicijski su vijećnici tražili ZAPISNIKE sa svih sastanaka koji su se vodili s investitorima i o svim obavljenim aktivnostima, međutim nikad ih nisu dobili. Lokalna vlast koja nije transparentna NE ZASLUŽUJE POVJERENJE GRAĐANA, jer svaki oblik tajnosti za javnost protivan je interesu građana lokalne zajednice.
  • ZAHTIJEVAMO IZRADU RAZVOJNIH PROJEKATA - Grad Labin nije pristupio izradi jedne od temeljnih tehnika u planiranju i upravljanju ODRŽIVIM RAZVOJEM, a to je procjena prihvatnih kapaciteta. Ne želimo da naša obala postane preizgrađena. Plaže nam se svakim danom sve više ''smanjuju'', pristup obalama je otežan zbog rampi.
  • ŽELIMO SAČUVATI POSLJEDNJU OAZU MIRA I ZELENILA – Grad Labin je pod ''blagoslovom'' Istarske Županije izbjegao izradu STUDIJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ. Smatramo da je takva studija od izrazite važnosti s obzirom na to da se radi o prostoru velike vrijednosti, o zaštićenom krajobrazu. U prilog ide činjenica da je u ožujku 2016.g., Civilna platforma Istre prijavila Istarsku županiju Inspekciji za zaštitu okoliša zbog izostanka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, odnosno kršenja Zakona o zaštiti okoliša prilikom donošenja Strategije.  

Nitko od nas nije protiv razvoja, ali smo za razvoj koji će donijeti više koristi od štete. Zbog posebne važnosti kvalitete okoliša (ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ), kod kojeg bi pretjerano veliki broj turista mogao prouzročiti uništavanje osnovnog statusa i narušavanja prirodne ravnoteže te tako ugroziti osnovu turističkog razvoja, nužna je AKTIVNA PARTICIPACIJA LOKALNE ZAJEDNICE.  

Možete reći da je to gotova priča, možete reći da je prekasno za ovo, a možda biste ipak mogli reći NE ŽELIM POMAGATI SVOJOM ŠUTNJOM! Udružimo LJUBAV prema tom kraju i recimo zajedno #VolimPrtlog što ćete potvrditi i potpisivanjem ove peticije.

#VolimPrtlog facebook stranica


Građanska inicijativa Volim Prtlog    Kontaktirajte pokretača peticije