UKIDANJE NAPLATE CESTARINE-IZLAZ JASTREBARSKO I ZDENČINA

S obzirom na očitu nejednakost medu stanovnicima Republike Hrvatske, a ponaosob među stanovnicima Zagrebačke županije u kojoj svi gradovi Županije, osim Jastrebarskog, Klinča Sela, Pisarovine, Ivanić Grada, Križa i Kloštar Ivanića imaju besplatan pristup glavnom gradu RH (tzv. obilaznice), smatramo da bi Županijska skupština Zagrebačke županije trebala poduprijeti inicijativu stanovnika Jastrebarskog  za ukidanje cestarine u lokalnom prometu za stanovnike Grada Jastrebarsko i okolice, Krašić i Klinča Sela, odnosno da je neophodno na narednoj sjednici Županijske skupštine raspraviti o mogućim rješenjima i budućim potezima Županije prema nadležnim institucijama.

Iz navedenog proizlazi zaključak kako bi primarni koraci u sprječavanju demografske erozije te poticanju gospodarstva područja općine Jastrebarsko, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina (primjerice turizam, ugostiteljstvo, drvna industrija, lovstvo, ...) trebali biti vezani uz: ukidanje naplate cestarine za sve fizičke osobe koje te za pravne osobe na naplatnim postajama Jastrebarsko i Zdenčina na autoceste A1 Rijeka - Zagreb.  

Naime, predložene mjere doprinijet će dinamiziranju gospodarstva na području općine Jastrebarsko, Krašić i Klinča Sela i Pisarovina, većoj protočnosti prometa, demografskoj obnovi i većoj kvaliteti života u Zagrebačkoj županiji.  

U Hrvatskoj postoji niz presedana vezanih uz naplatu auto cestarine, odnosno niz dionica na kojima se cestarina ne naplaćuje.  Na dionici od Rijeke do Križišća nema naplate cestarine, nema je ni na 25 km dionice Dugo Selo – Zagreb, a ne postoji ni na čak 45 kilometara autoceste od Vrbovca do Zagreba, bez naplate cestarine dolazi se i do Zaprešića i Velike Gorice. Nadalje, zbog izgradnje trgovačkog centra IKEA u Zagrebu su prije nekoliko godina naplatne kućice pomicali kako bi se pogodovalo ulagaču, također tunel Sv. Ilija kod Makarske je besplatan za lokalno stanovništvo, iako postoji alternativni pravac. Isto je tako za lokalno stanovništvo besplatna mostarina prema Krku.

 


ZORICA ŠAMIJA, GRAĐANSKA INICIJATIVA JASTREBARSKO    Kontaktirajte pokretača peticije