Mame za mame u borbi za roditeljska prava

Ovom peticijom dajete podršku u ostvarivanju naših ciljeva:

1.Pravo svakog djeteta sa Downovim syndromom na uvećani dječji doplatak odmah nakon što se postavi dijagnoza Q90.

2.Ostvarivanje prava na invalidninu svakog djeteta sa Downovim syndromom.

3.Priznavanje mirovinskog staža za sve majke na način da se svim nezaposlenim majkama omogući za vrijeme trajanja "porodiljnog dopusta" dobivanje prosječne plače u RH,mirovinski staž i socijalno.

4.Obnavljanje statusa roditelja odgajatelja za jednog roditelja iz obitelji sa četvero i više djece koja će nositi sva prava zaposlenih osoba prema zakonu o radu sve dok i zadnje djete ne završi školovanje.

5.Mogučnost izbora za jednog od roditelja obitelji sa četvero i više djece da zasnuju odnos na pola radnog vremena dok mu djeca ne završe školovanje,a da mu država omogući primanja do ukupne plače

6.Priznavanje mirovina za jednog od roditelja iz obitelji sa četvero i više djece čija su djeca odrasla,a nisu ostvarili pravo na mirovinu po nekoj drugoj osnovi

7.Izmjena cenzusa prihoda za dječji doplatak jer pravo na dječji doplatak bi trebalo biti pravo svakog djeteta po rođenju.