NE LICENCAMA HBBS NEČLANOVIMA SAVEZA

MI NE TRENIRAMO BODI BUILDING NATJECATELJE

Mi kao neformalno stručno udruženje trenera rekreativnih dvoranskih programa nakon čitanja pravilnika HBBS ( hr bodi building savez ) kojim želi nametnuti svoju vlast i 

volju na nečlanove saveza želimo tome reći NE.

Naime, mi smo za;

1) edukacija i formalno obrazovanje trenera

2) licence za trenere u sportu, pa tako i u bodi buildingu

Ali nismo za nametanje volje saveza i reguliranje rada ustanova, klubova i trgovačkih društva koji nisu članovi saveza. Smatramo da je to isključivo radi punjenja blagajne istog saveza.

Molim da se pridružite ovoj peticiji kako bi na jedan argumentirani i civilizirani način komunicirali sa HBBS i pokazali im gdje njihove ovlasti prestaju