Peticija za izmjenu općih uvjeta Usluge parkiranja u gradu Opatija

Peticija za izmjenu općih uvjeta Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama izglasanih od Gradskog vijeća po prijedlogu trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. od dana 29. siječnja 2019. godine: 

- Navedenim Općim uvjetima ukinuto je svim stanovnicima grada Opatije, pravnim osobama i privatnim iznajmljivačima korištenje povlaštenih karata na svim parkiralištima grada Opatije pod zonom 0, 0a i 0b, te na parkiralištu Feliksa Peršića (Zona 1), te na području Voloskog u ulicama Dr. Andrije Štangera od raskrižja s ulicom Črnikovica do kbr. 63. i Dr. Ivana Poščića (Zona 1) za privatne iznajmljivače i pravne osobe.

- Uvedena je produžena naplata parkiranja od 1. travnja do 31. svibnja od 07.00-22.00 h, a od 1. lipnja do 30. rujna od 7.00-24.00 h.  

Vašim potpisom dajete glas i podršku inicijativi građana Opatije za izmjenom Općih uvjeta izglasanih od Gradskog vijeća po prijedlogu trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. na način:   

● da se Opći uvjeti od dana 29. siječnja 2019. godine ponište u dijelovima u kojima su se ukinula prava koja su stanovnici, pravne osobe i privatni izjamljivači imali do stupanja novih uvjeta na snagu (1. ožujka 2019.), te da se uvjeti korištenja povlaštenih parkirnih karata stanovnika, pravnih osoba i privatnih iznajmljivača grada Opatije vrate na uvjete kakvi su bili prije donošenja novih Općih uvjeta.   

● da se ukine produžena naplata parkinga od 1. travnja do 31. svibnja do 22.00 h, a od 1. lipnja do 30. rujna do 24.00 h jer smatramo da to bi negativno utjecalo na turizam (manifestacije, kafiće, restorane ...) i razvoj grada.  


Građanska inicijativa    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Građanska inicijativa to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...