Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da prizna Palestinu

Politika privatnosti za peticiju "Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da prizna Palestinu"

Voditelj obrade podataka

Radnička fronta

Kontaktirajte pokretača peticije

Kontaktirajte pokretača peticije

Promjene u našoj politici privatnosti

Naša politika privatnosti može se s vremena na vrijeme ažurirati. Preporučujemo da ga povremeno pregledate.

Kako obrađujete moje osobne podatke kada potpišem peticiju ili uredim svoj potpis?

Koje osobne podatke obrađujete o meni i kako ih prikupljate?

 • Osobni podaci koje sami pružate
  • Ime
  • Prezime
  • Lokacija
  • Država
  • E-mail adresa

Koja je pravna osnova i svrha obrade mojih osobnih podataka?

 • Vaš pristanak za ove svrhe:
  • Javno prikazati ime, grad, državu i komentar potpisnika na stranici potpisa.
  • Kako bi se potpisnika obavještavalo o napretku peticije slanjem e-pošte.
  • Da se dostave informacije koje je dao potpisnik donositeljima odluka.

Kada se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašem vlastitom pristanku, imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.

Koliko dugo ćete pohraniti moje osobne podatke?

Čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje cilja peticije. Autor ove peticije obvezao se prema ugovoru o obradi podataka provoditi godišnji pregled kako bi utvrdio postoji li još uvijek pravna osnova za nastavak obrade osobnih podataka potpisnika.

Izvršitelji obrade podataka

 • Peticijeonline.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Peticijeonline.com.

Prava Ispitanika

 • Pravo na dobivanje informacija o obradi njihovih osobnih podataka
 • Pravo na pristup svojim podacima
 • Pravo na ispravak svojih podataka
 • Pravo na brisanje njihovih podataka i da budu zaboravljeni
 • Pravo na ograničenje obrade njihovih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor obradi njihovih podataka
 • Pravo na neprihvaćanje odluke donesene isključivo na temelju automatizirane obradePlaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...