Stručni studij javne uprave

Peticija za prelazak na bolonjski plan i program studija pod povoljnijim uvjetima za studente koji imaju za položiti do max. 3 ispita i diplomski rad, uz obavezno priznavanje svih položenih ispita svim studentima starog programa,

kojom niže potpisani studenti Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, 3-godišnjeg Stručnog studija javne uprave po predbolonjskom (“starom”) planu i programu, traže:

1. da se studentima kojima su za položiti ostala do maksimalno 3 ispita i diplomski rad omogući prelazak na bolonjski (“novi”) plan i program studija uz povoljnije uvjete na način:

a) da se omogući prijelazno razdoblje u trajanju jednog semestra u kojem navedeni studenti ne bi bili dužni polagati razlikovne predmete

b) da nakon tog roka eventualnih razlikovnih pedmeta bude minimalno, u smislu da se prizna materija koju su studenti do sada položili u ispitima,

2. da se svim studentima starog programa obavezno priznaju svi položeni ispiti, neovisno o 1. godini upisa ili godini polaganja ispita ili naziva institucije i to usklađenjem i prevođenjem na bolonjski plan i program studija,

a sve navedeno sukladno “Zaključcima i preporukama u vezi rješavanja statusa studenata dodiplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu koji ne završe studij do utvrđenog roka“ Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. ožujka 2011. godine, da se na
odgovarajući način i u suradnji sa Studentskim zborom Pravnog fakulteta, poštujući načelo pravovremenog obavještavanja studenata o njihovim studijskim pravima i obvezama, riješe sva pitanja vezana uz prelazak studenata sa „starog“ na bolonjski plan i program, a naročito iz razloga što na dan 31.10.2013. još nikakvih službenih informacija o upisima, prelascima i uvjetima nema, a dopušta se prijava ispita!!

Smatramo da ponašanje Fakulteta NIJE u skladu s propagiranim načelima rada, da studenti nisu pravovremeno obaviješteni o uvjetima i načinu nastavka studiranja po bolonjskom programu.

Smatramo da smo trebali o uvjetima i načinu eventualnog nastakva studija biti obaviješteni još 30.9., kako bi studenti imali prikladno vrijeme za odluku žele li prema novom programu nastaviti studij, za prikupljanje financijskih sredstava u cilju plaćanja školarine i upisnine, a onda i prikladno vrijeme za spremanje ispita. Podsjećamo da su drugi fakulteti u RH, da ih ne imenujemo poimenično, riješili ovo isto pitanje prijelaza na "bolonju" STO JE BEZBOLNIJE MOGUĆE i NA VRIJEME.

Pošto u Pravilniku o studiju Pravog fakulteta u Zagrebu stoji da student akademsku godinu započinje upisom, skrećemo pažnju na činjenicu da će dana 4.11.2013. studenti tek biti u mogućnosti upoznati se s uvjetima i načinom prelaska na bolonjski program, te još nisu obaviješteni o tome kada će biti održani upisi, dok se prvi ispitni rok održava već tjedan dana nakon toga (napomena: o tome koji ispit bi studenti trebali prvi polagati ne postoje službene informacije, tako da studenti koji su čekali službene informacije o istome ih nisu ni do sada dočekali). Smatramo da tih tjedan dana NIJE dovoljan vremenski rok za spremanje ispita, te su ovime studenti koji žele nastaviti studij zakinuti za 1 ispitni rok, te bi zbog ovakve situacija većina studenata eventualno nastavila studij po bolonjskom programu tek iduće akademske godine.

Također, službena je informacija na webu Stručnog studija javne uprave da će se upisi provoditi zaključno s 25.10.2013., te smatramo da smo time što još uvijek nismo ni upoznati s uvjetima i načinom prijelaza na “novi” program stavljeni u nepovoljniju situaciju naspram kolega koji su uredno bili upisani u tom roku. Napominjemo da smo iznimno nezadovoljni načinom komunikacije sa Studijem, pri čemu se kakve-takve (prije svega NEUSKLAĐENE I NEPOTPUNE) informacije mogu dobiti samo ponaosob u studentskoj referadi; službene su informacije o samom održavanju nazovimo to obavjesnog razgovora o prijelazu na “bolonju” objavljene tek 29.10.2013. u popodnevnim satima.

Napominjemo, studenti “starog” programa svoje su obveze uredno izvršavali svih ovih godina, bili uredni uplatitelji školarina, te navedeni na ovoj peticiji traže samo da im se izađe u susret po pitanju mogućnosti što skorijeg diplomiranja, što iz financijskih, poslovnih, obiteljskih i ostalih razloga.

Zbog svega tražimo da se nađe kompromis za studente s do 3 ispita preostala za položiti i obranom diplomskog rada, jer dobivanjem velikog broja ispita razlike isti bi bili vrlo demotivirani za nastavak studija pošto su već došli, takoreći, do koraka prije ciljne crte.