Šujica: Peticija za izgradnju hipodroma i otvaranje škole jahanja i terapijskog jahanja u Šuičkom polju pokraj stadiona na Državnoj parceli K.č.2666/1i K.č. 4067

Ovim putem molimo sve Šujičane koji odobravaju inicijativu braniteljske zadruge " ZLATNA FETA" P.O Šujica - Tomislavgrad za izgradnju Hipodroma i otvaranje škole jahanja i terapijskog jahanja. Lokacija za izradu bila bi u šujičkom polju pokraj stadiona na državnoj parceli K.č.2666/1i K.č. 4067

Ovaj projekat je od općeg interesa za mjesnu zajednicu Šuica a i za općinu Tomislavgrad.

U peticiji napišite vaše ime i prezime i vaš JMBG

Svi koji ste već potpisali kod nekih od naših članova udruge molimo vas da ne popunjavate ovu online peticiju.

Unaprijed hvala svima.