PETICIJA ZA SIGURNO PODSTANARSTVO

Imate li i vi problem pronalaska podstanarstva, a da pritom ne morate iseliti preko ljeta?

Zalažete li se za transparentniju regulaciju iznajmljivanja stanova?

Peticija1.png
Klub mladih Split u sklopu projekta „Svijet na dlanu“ pokreće peticiju za uvođenje reda u podstanarstvo; „Podstanare se tretira kao građane drugog reda!“   U Hrvatskoj nema institucije koja raspolaže podacima o točnom broju podstanara, dok je evidencija o broju obveznika poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja stanova samo djelomična jer Porezna uprava na popisu ima samo one koji se sami prijave, što je apsurd!

https://www.facebook.com/klubmladihsplit/U drugom po veličini hrvatskom gradu – Splitu, u kojem ima više od 20.000 podstanara, tek je 525 legalnih iznajmljivača stanova. Razlog tome su (između ostalog) naravno upravo brojni državni nameti. Poznato je da vlada nestašica stanova za dugoročni najam. Od svih slobodnih stanova u kojima ne žive vlasnici, svega 10% se iznajmljuje podstanarima, a 90% ide za turistički najam.

S druge strane, prema brojkama eVisitora sve veći broj iznajmljivača stanova u turističke svrhe, osobito na periferijama velikih gradova, ponovno se okreće podstanarima kao sigurnijem prihodu koji traje 12 mjeseci godišnje bez posebnog angažmana i troškova. Važno je napomenuti da se iz dosadašnje prakse obitelji s djecom nalaze u nepovoljnijem položaju na ostale, zbog negodovanja najmodavaca, kao i veliki broj studenata te mladih obitelji koji početkom turističke sezone moraju na ulicu.

Stoga Klub mladih Split želi pokrenuti građansku inicijativu ovakvog tipa, s ciljem da se potakne javna rasprava na temu problematike podstanarstva i da se potakne rješenje koje će zadovoljiti sve strane;

Zalažete li se i vi za smanjivanje državnih poreznih nameta koji se tiču podstanarstva (i iznajmljivača i podstanara), u vidu poreznih olakšica? Time bi se utjecalo na smanjenje ilegalnih iznajmljivača i neprijavljivanja gostiju, izbacivanje podstanara ljeti te smanjenje migracije stanovništva u druge, pristupačnije gradove.

Ako je Vaš odgovor DA, potpišite našu peticiju!


Klub mladih Split    Kontaktirajte pokretača peticije