ZA ZAUSTAVLJANJE DEVASTACIJE OBALE I DALJNJEG ISKOPAVANJE PLAŽE ALBERI-SAVUDRIJA  

PETICIJU POKREĆE:

GRAĐANSKA INICIJATIVA UMAGA I SAVUDRIJE – Neformalna grupa građana

 

PETICIJA SE UPUĆUJE :

1.       Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG

2.       Zavod za prostorno uređenje Istarske Županije, Riva 8, 52100 Pula

3.       Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20  

 

NAZIV PETICIJE : ZA ZAUSTAVLJANJE DEVASTACIJE OBALE I DALJNJEG ISKOPAVANJE PLAŽE ALBERI-SAVUDRIJA

 

SVRHA PETICIJE : SPRJEČAVANJE DALJNJEG UNIŠTAVANJA OBALE I OČUVANJE PRIRODNE BAŠTINE, VLASNIŠTVO SVAKOG ČOVJEKA JEDNAKO

PETICIJA

ZA ZAUSTAVLJANJE I SPRJEČAVANJE DALJNJEG ISKOPAVANJA I DEVASTACIJE OBALE NA PLAŽI ALBERI-SAVUDRIJA    

 

Ovom peticijom, kao punopravni građani Umaga i Savudrije tražimo da se radovi devastacije i razbijanja stijena i netaknute prirode na plaži Alberi – Savudrija odmah zaustavi, te da se šetnica gradi u skladu sa planom užeg područja UPU turističke zone Alberi-rurizam kako nalaže plan višeg reda PPUG grada Umaga, čl. 30, stavak 3...konkretno u Alberima 100 m od obalne linije, a da će ostali sadržaji biti montažne konstrukcije u cilju očuvanja ambijentalnih vrijednosti i čitavog ekosustava.  

 

Ističemo činjenicu da Grad Umag sam sebi izdaje građevinske dozvole šetnice što je zakonito, ali nije u skladu sa planskom podlogom UPU alberi- turizam i PPUG Grada Umaga.

 

Također, navedeno područje je zaštićeno radi nalazišta stopa dinosaura te je po članku 58. Ustava pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske.  

Tražimo i da se lokalnim stanovnicima vrati mogućnost da svoja plovila vrate na to za predviđenu lučicu Kempinski.  

S obzirom da se radi o pomorskom dobru te je isto vlasništvo svakog čovjeka jednako, građani moraju biti pravovremeno i pravedno informirani, čitko, jasno i lako dostupno te biti suglasni oko invazivnih projekata ovako velikih razmjera.  

TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM.

SADRŽAJ PETICIJE :

1.      NASLOVNICA

2.      OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA

 

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR.

**Ukoliko ste potpisali online peticiju ne treba potpisivati i peticiju u pisanom obliku.


GRAĐANSKA INICIJATIVA UMAGA I SAVUDRIJE    Kontaktirajte pokretača peticije